kirjutamine

2017. aasta veebruarikuus alustas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktoriõppe eelkool, mille eesmärk on tutvustada instituudi prioriteetseid uurimisvaldkondi ja doktoriõppe korraldust.

Eelkoolis toimuvad teadusseminarid, mille käigus arutatakse teemadega seotud teadustekste ja leitakse seoseid enda doktoritöö teemavaldkonnaga. Seminaride käigus tutvutakse juhendajatega, kellega koostöös on võimalik oma doktoritöö kavandit luua ja täiendada.

Kevadsemestril 2020 toimub doktoriõppe eelkool konsultatsioonide vormis ning rühmad moodustatakse instituudi akadeemilistest suundadest lähtuvalt.

Esimene seminar toimub 2. märtsil 2020 kl 16.00–17.30 ruumis M-439.

  • Ülevaade doktoriõppest, sisseastumistingimustest ja doktoritöö kavast. 
  • Ülevaade akadeemiliste suundade teadustööst. Eesmärgiks on huviliste täpsema teema valiku toetamine ja vajadusel juhendajate soovitamine.

Seminarile järgnev individuaalne töö: doktoritöö kava I versiooni koostamine (võimalusel koostöös tulevase juhendajaga)

Teine seminar toimub 8. aprillil 2020 kl 15.00–16.30 ruumis M-421.

  • Doktoritöö kavade I versioonide arutelu teemagruppides või suundade kaupa.
  • Vastuvõtukomisjoni täpsemate  ootuste tutvustamine kava sisu osas.

Seminarile järgneb individuaalne töö kavadega.

Doktorikooli eelkooli saab registreeruda 27. veebruarini 2020. 

Registreeru siin