doktoriõpe tlü's

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Katrin Iisma 2

8. juulil kell 10.00 ruumis N-315 või Skype'is.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg on 30 minutit.

Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud

Eesti nüüdisaegne filmitööstus, filmiturud ja ekspordistrateegiad

Eesti Filmi Instituudi kaasrahastusega õppekoht luuakse, et käivitada doktoriprojekt, mille põhitähelepanu oleks Eesti filmitööstuse arengul kaasaegsete filmiturgude ja seonduvalt ekspordivõimaluste uurimisel. Uurimisprojekti metodoloogiline alus oleks Eesti ja Euroopa filmiturgude majandusteaduslik ning poliitika- ja tehnoloogiauuringute põhine uurimine. Projekt seondub TLÜ Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse eesmärkidega.

Juhendajad Ulrike Rohn ja Indrek Ibrus 1

8. juulil kell 10.00 ruumis N-315 või Skype'is.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg on 30 minutit.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Infoühiskonna tehnoloogiad

Avatud teemadega konkurss

Applying with an open topic, its is critical that applicant's topic is aligned with one of the ongoing or future research projects. This alignment happens in close interaction with a supervisor at the school. The School of Digital Technologies is made up of five academic areas all of which offer research topics for PhD students:

 1. Technology-Enhanced Learning,
 2. Human-Computer Interaction,
 3. Information Science,
 4. Applied Informatics,
 5. Mathematics and Didactics of Mathematics.
Õppenõustaja Kristi Oikimus 2

7. juulil

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Raalmõtlemine matemaatikahariduses

There is a need and possibility to contribute to research-based mathematics curriculum innovation in Estonia by developing our unique approach to integrating computational thinking in Mathematics and other subjects through project-based STEAM education. The project has a strong component of computer science, as the data collection is planned through innovative CSCL platform that will be designed for and piloted in the context of digital creative STEM/STEAM projects in 8th grade where computational thinking is integrated with learning mathematics. Research questions:

 1. what are the effective didactical models for integrating computational thinking with mathematics education and how to prove this effectiveness?
 2. how to design and implement embedded and evidence-centred assessment in integrated STEAM (computing + mathematics) learning projects? 3) what are the main barriers for integrating computational thinking into mathematics education and how to reduce them?
Juhendaja Mart Laanpere 1

7. juulil

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Digipööre loometööstussektoris

The aim of the PhD project is to investigate, create and design new forms of context-bound workshops (method development) that would contribute into the digital skills learning and seamless knowledge transfer but also to document through modelling how the collaboration between industry sectors, NGO’s and academia is formed. Research questions:

 1. which kind of methods can be appropriated in the creative sector for change and ecosystem building?
 2. how to enhance seamless knowledge transfer?
Juhendaja Merja Bauters 1

7. juulil

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Väärtustundlik disain

Value sensitive design is a theoretically grounded approach to the design of technology that accounts for human values in a principled and systematic manner throughout the design process. A number of value sensitive design methods exist with approaches including direct and indirect stakeholder analysis, value source analysis, co-evolution of technology and social structures, value scenarios, value sketches, value-oriented semi- structured interviews, scalable information dimensions, value-oriented coding manuals, value-oriented mockups, prototype or field deployment, ethnographically informed inquiry, value dams and flows, value sensitive action-reflection models, and envisioning cards. Each of these methods aims at the investigation of values in technology, serving such purposes as stakeholder characterization, value elicitation and representation, and the analysis of values. All of these intend to be integrated in a robust value sensitive design process but none specifically address strategies to ensure the trustworthiness of the outcome. Our challenge is to devise ways of designing for trust, designing potentially trustworthy systems with whom users would be willing to share decision-making and the locus of control. PhD studies will concentrate on research embracing:

 1. The design and development of theory-informed design methods, techniques and instruments crafted to build trustworthy system;
 2. The implementation and evaluation of such methods, techniques and instruments while designing a number of critical information systems.
Juhendaja Sonia Sousa 1

7. juulil

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Kehapõhine interaktsioon arvutiga

The main foreseen outcome of this topic is an ecologically validated theory of how on-and-around your body human-computer interaction takes place. The goal is to be able to provide a solid reference for describing, explaining and predicting how body-centric human-computer interaction takes place. PhD studies will concentrate on research embracing:

 1. The development of a theory of body-centric interactions;
 2. The design of a theoretically informed reference usable by all aiming to describe, explain and predict how body-centric human-computer interaction takes place.
Juhendaja Ilja Šmorgun 1

7. juulil

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Digipööre tootmissektoris

This research seeks to understand the external and internal factors inhibiting digital transformation operating in the manufacturing sector and suggests a new methodology to implement a digital transformation by implementing novel design and business approaches to manage change and encourage sustainable growth. Research questions:

 1. Which kind of methods can be appropriated in the manufacturing development sector for positive change and ecosystem building?
 2. How to enhance seamless knowledge transfer?
Juhendaja Merja Bauters 1

7. juulil

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Haridusteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Kasvatusteadused  

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja Elina van der Toorn 3

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
doktoritöö projekt (50%) - peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
intervjuu (50%) - 6. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-649. Täpne aeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kasvatusteadused

Riskigrupi noorte ennetamise ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamise süsteemse sekkumismudeli väljatöötamine

Doktoriõppe projekt on seotud EMP ja Norra finantsmehhanismide toetatud  uurimisprojektiga “Kutseharidus ja töökohal õppimine toetamaks riskinoorte sotsiaalset kaasatust”  (EmpowerVET) (“Vocational education and workplace training enhancing social inclusion of at-risk young”).
Doktoriõppe projekti eesmärk on töötada välja ja valideerida  kutseõppeasutuses jätkusuutlik haridusliku sekkumise mudel, et ennetada noorte riskikäitumist, arendada võtmepädevusi, sh digipädevusi ja  toetada sotsiaalset kaasatust.
Doktoritöö etapid sekkumismudeli väljatöötamisel:

 1. kontseptuaalne ja teoreetiline analüüs ning olemasolevate sekkumismudelite ja kutseõppeasutustes rakendatavate heade praktikate analüüs;
 2. haridusliku õppelabori mudeli kohandamine kutseõppe konteksti;
 3. individuaalsed ja fookusgrupi intervjuud erinevate osapooltega (kooli juhtkond,  õpetajad, õppijad jne.) kaardistamaks erinevate osapoolte spetsiifilised vajadused, väljakutsed ja ootused;
 4. sekkumise disaini väljatöötamine koostöös kutseõppeasutuste kutseõpetajate ja tugispetsialistidega. Olemasolevate meetodite ja vahendite kohandamine kutseõppe konteksti;
 5. sekkumise piloteerimine  kutseõppeasutuses;
 6. sekkumise mõju hindamine lähtuvalt eelnevalt väljatöötatud metoodikast;
 7. haridusliku sekkumismudeli koostamine
Juhendajad Terje Väljataga, Meril Ümarik, Krista Loogma 1

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
doktoritöö projekt (50%) - peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
intervjuu (50%) - 6. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-649. Täpne aeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kasvatusteadused

Riskiohus noored kutsehariduses: kutseõppurite riskitegurite sotsiaalne ökoloogia

Doktoriõppe projekt on seotud EMP ja Norra finantsmehhanismide toetatud  uurimisprojektiga “Kutseharidus ja töökohal õppimine toetamaks riskinoorte sotsiaalset kaasatust”  (EmpowerVET) (“Vocational education and workplace training enhancing social inclusion of at-risk young”).
Doktoriõppe projektis käsitletakse esmakutseõppes õppivate väljalangemisohus noorte riskitegureid sotsiaalse ökoloogia lähenemise alusel, pöörates tähelepanu nende individuaalsetel õpiteedel kogetud piirangutele ja võimalustele ning kutsehariduse rollile riskitegurite ennetamisel.
Projekti tulemusena luuakse riskitegurite sotsiaal-ökoloogiline mudel, mis selgitab riskiohtu langemise, aga ka riskiohus noortele toetust pakkuvate tegurite vastasmõju ja kirjeldatakse kutseõppeasutuste kontekstis rakendatavad toimivad praktikaid ja -meetodeid.
Doktoriõppe projekti etapid:
Etapp 1: a) Kontseptuaalne ja teoreetiline analüüs ning kirjandusülevaade eelnevatest uuringutest.  b) Heade praktikate ja meetodite analüüs.
Etapp 2: a) Narratiivintervjuude läbiviimine kutseõppeasutustes õppivate riskinoortega (Ida-Virumaa kutseõppeasutused, põhihariduse nõudeta kutseõppekavade õppurite ning vilistlastega. b) Pooleldi struktureeritud intervjuud kutseõpetajate ja tugispetsialistidega.
Etapp 3: a) Riskitegurite sotsiaal-ökoloogilise mudeli loomine toetudes noorte ja tugispetsialistide intervjuudele; b) toimivate õpetamismeetodite ja heade praktikate kirjeldamine.

Juhendajad Krista Loogma, Meril Ümarik, Terje Väljataga 1

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
doktoritöö projekt (50%) - peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
intervjuu (50%) - 6. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-649. Täpne aeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Ajalugu

Avatud teemadega konkurss

Oodatud on eelkõige kandidaadid, kes soovivad uurida teemasid, mis on seotud Läänemere ja Ida-Euroopa regiooniga.

Õppenõustaja Maris Peters 1 8. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.
Ajalugu

Digitaalne Liivimaa: keskaja Liivimaa digiajalooline analüüs (u. 1200–1550)

Doktorandilt eeldatakse doktoritöö tegemist projektiga haakuval teemal. Lisainfo.

Juhendaja Marek Tamm 1 8. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.
Ajalugu

Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil: ideoloogia, diskursid, praktikad

Doktorandilt eeldatakse doktoritöö tegemist teemal, mis käsitleb Eesti looduslust ja keskkonnaliikumisi pikal 20. sajandil. Lisainfo.

Juhendaja Ulrike Plath 1 8. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.
Kultuuride uuringud Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Maris Peters 1 8. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.
Kultuuride uuringud

Maastikuline lähenemine rurbaansusele

Doktorandilt eeldatakse doktoritöö tegemist projektiga haakuval teemal. Lisainfo.

Juhendaja Hannes Palang
 
1 8. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.
Kultuuride uuringud

Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Doktorandilt eeldatakse doktoritöö tegemist projektiga haakuval teemal. Lisainfo.

Juhendaja Daniele Monticelli 1 8. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.
Lingvistika

Avatud teemadega konkurss

Eelkõige on oodatud kandidaadid, kes huvituvad järgmistest teemadest: tõlketeadus (lingvistilised aspektid), varajane kakskeelsus, keelekontaktid (kontaktlingvistika).

Õppenõustaja Maris Peters 1 8. juulil ruumis S-403. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.
Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

 

 

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Komplekssed süsteemid loodusteadustes

Avatud teemadega konkurss

Eelkõige oodatakse kandidaate järgmistele teemadele:

"Polysaccharide degrading bacteria from freshwater environments: Novel applications in microbial technology." Juhendaja Rando Tuvikene. Lisainfo.

"Polysaccharide based biomaterials from marine sources: Synergistic combinations between seaweed derived biomolecules." Juhendaja Rando Tuvikene. Lisainfo.

"Water browning in groundwater dependent water ecosystems under the impact of climate change." Juhendaja Jaanus Terasmaa. Lisainfo.

"Glycemic profile and Parkinson’s disease." Juhendajad Toomas Toomsoo ja Rando Tuvikene. Lisainfo.

Õppenõustaja Greete Horn 2

7. juulil algusega kell 11.00 ruumis A-507. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Täpne vestluse aeg saadetakse igale kandidaadile SAISi avaldusel märgitud e-mailile 5. juuliks.

SAISis tuleb avaldusele lisada CV ja doktoritöö kavand. Doktoritöö kavand saata ka koos potentsiaalse juhendaja heakskiiduga õppekava juhile Tõnu Laasile.

Psühholoogia

Avatud teemadega konkurss

Eelkõige oodatakse kandidaate järgmistele teemadele:

"Improving the quality of investigative interviews with children using Empowering Interviewer Training (EIT) software: Aspects in creating rapport and trust."
Juhendaja Kristjan Kask. Lisainfo.

"Õpilaste mõtlemise, õpistrateegiate ning vastavate metateadmiste areng seotuna indiviidikesksete ning kontekstuaalsete teguritega." Juhendaja Eve Kikas. Lisainfo.

"Õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse mõõtmise ning arengu toetamise võimalused." Juhendajad Astra Schults ja  Elina Malleus-Kotšegarov. Lisainfo.

"Enhancing students’ math competence: An intervention study." Juhendaja Kaja Mädamürk. Lisainfo.

Õppenõustaja Greete Horn 1

5. juulil algusega kell 17.00 ruumis S-219/220. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Samuti hinnatakse doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taset (CV ja ilmunud publikatsioonid).
Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga. Täpne vestluse aeg saadetakse igale kandidaadile SAISis märgitud e-mailile 5. juuliks. Iga kandidaadi vestluse jaoks arvestatakse 30 min.

SAISis tuleb avaldusele lisada kandidaadi CV ja doktoritöö kavand, võimalusel ilmunud publikatsioonid.

Tervisekäitumine ja heaolu

Avatud teemadega konkurss

Eelkõige oodatakse kandidaate teemale:

"Transformatiivne kommunikatsioon ohutu liikluskeskkonna ning eluterve väärtusruumi loomiseks. Liikluskäitumise narratiivid Eesti meedias ja ning elanikkonna seas." Juhendaja Helen Sooväli-Sepping. Lisainfo.

Õppenõustaja Greete Horn 1

12. juulil algusega kell 11.00 ruumis A-507. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Samuti hinnatakse doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taset (CV ja ilmunud publikatsioonid).
Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga. Täpne vestluse aeg saadetakse igale kandidaadile SAISis märgitud e-mailile 5. juuliks. Iga kandidaadi vestluse jaoks arvestatakse 30 min.

SAISis tuleb avaldusele lisada kandidaadi CV ja doktoritöö kavand, võimalusel ilmunud publikatsioonid.

 

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Demograafia Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Ave Põldmets-Ruut 1 12. juulil kell 10.00 ruumis A-447. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 1 tund. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast:
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega);
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne eksamile tulekut läbi töötada demograafia üldkursuse materjalid.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Riigi- ja poliitikateadused   Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Ave Põldmets-Ruut 1 12. juulil kell 10.00 ruumis S-243. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand (juhendajaga kooskõlastatud ja allkirjastatud).
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast:
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega);
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne vastuvõtueksamile tulekut läbi töötada riigi- ja poliitikateaduste üldkursuse materjalid.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
NB! Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu)
- doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada;
- töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid;
- lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega;
- andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted;
- tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid.
Sotsioloogia Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Ave Põldmets-Ruut 2 7. juulil 10.00 ruumis A-447. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam on intervjuu doktoritöö kava teemadel, doktoriõppe kandidaadi ilmunud publikatsioonide ning akadeemiliste saavutuste taseme hindamine.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Sotsiaaltöö Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Ave Põldmets-Ruut 1

12. juulil kell 15.00 ruumis A-346. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava aruteluna.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.

 

 

Kõikide doktoriõppe erialade kandideerimise lävend on 75 punkti.

Kavas võib toimuda muudatusi

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise ja vene keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti