Dora Pluss programmi toetuseid jagatakse järgmistes kategooriates: 

TOETUSE TÜÜP KONTAKT TALLINNA ÜLIKOOLIS 

Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses: 

Joanna Liiv 

Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine:

 

Joanna Liiv

Suve- ja talvekoolide korraldamine 

Olga Reili

Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine

Elis Rebane
Dora Pluss raamatupidaja  Ona Pukk