Üliõpilastööde registris saad tutvuda digitehnoloogiate instituudi akademiliste töödega. Registrist saad ammutada ideid oma akadeemilise töö planeerimiseks ning tutvud sinu väjavalitud teemale sarnaste töödega.

Link üliõpilaste akadeemiliste tööde teemade registrile.