chip

 

  • Digitaalsed õpiökosüsteemid: haridustehnoloogia (sh töökohapõhine õpe), digitaalse õppevara mudelid, autorsüsteemid ja õppedisain, veebipõhised õpikeskkonnad ja pädevushalduse lahendused,  õpianalüütika, hariduslik andmekaeve, informaatika didaktika ja digitaalsed õpimängud;
  • Inimese ja arvuti interaktsioon: interaktsioonidisain, arvutitunnetus;
  • Infoteadused: digitaalraamatukogundus, info- ja teadmusjuhtimine, kultuuripärandi digiteerimine, metaandmed ja standardid, info-, digi- ja meediapädevuste edendamine;
  • Rakendusinformaatika: IT-õppe juurutamine kõrghariduses (sh mitte-IT erialadel), andmeanalüüs;
  • Matemaatika ja matemaatika didaktika

    summeeruvusmeetodid, funktsioonide lähendamine, topoloogilised algebrad; rakendusmatemaatika; matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, matemaatika õpitarkvara

18ac43e0-5e30-4c47-898c-feddf1fca51e_0.jpg

Kadri Mäger

teaduskoordinaator

RuumNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-317

Telefon(+372) 640 9355