arvuti dokk

ADAPTER on Eesti teadus- ja arendusasutuste vaheline ettevõtluskoostööplatvorm, mille lõid kuus Eesti avalik-õiguslikku ülikooli 6. aprillil 2016. aastal. ADAPTERi eesmärk on pakkuda ettevõtetele kiiret ja lihtsat võimalust koostööks kõikide Eesti ülikoolidega, kõrgkoolidega ja teiste teadus- ja arendusasutustega.

Koostöövõrgustikku ADAPTER tutvustati laiemale avalikkusele oktoobris 2016 toimunud koostööfestivalil. Sügisest alates ADAPTERisse laekunud päringud on olnud väga erinevad – soovitakse leida erinevatele materjalidele taaskasutusvõimalusi, töötada välja täiesti uus toode, uuritakse erinevaid IT-arenduse võimalusi, kindlaks määrata materjalis sisalduvaid komponente jpm.

ADAPTERis on ühte koondatud kõrgkoolide pakutavad teenused, teadus- ja arenduskoostöö ning tootearenduse ja täiendkoolituse võimalused. See on kontaktpunkt, mis viib kokku ettevõtjate vajadused teadus- ja arendusasutuste kompetentside ja tehnoloogia võimalustega.

ADAPTER pakub võimalust

esitada küsimus või leida endale sobiv koostööpartner kõikidest osalevatest ülikoolidest, kõrgkoolidest, teadus- ja arendusasutustest;

leida endale vajalik mõõte-, analüüsi- või muu teenus kõikide osalevate asutuste pakutavate võimaluste seast;

tutvuda ettevõtetele suunatud innovatsiooni- ja arendustegevuse toetusmeetmetega.