arvuti dokk

Tallinna Ülikool on koondanud ühise nime alla arendusprojektid ja teenused, et rakendada paremini teadlaste oskusteavet ja kogemusi ning ka tudengite ideid ja energiat uute toodete ning teenuste kujundamiseks koostöös ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga. EXU (Ettevõte x Ülikool) viib ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlaste ning üliõpilastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele.

Digitehnoloogiate instituudis näeme teadus- ja arenduskoostöö kompetentsi ja potentsiaali neljas valdkonnas: