Juhendmaterjalid kvaliteetse e-kursuse ja õppematerjalide loomiseks

E-kursuste kvaliteedimärgi konkurss

Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.

Kes saavad e-kursuse kvaliteedimärki taotleda?

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele ning üldhariduskoolide õpetajatele. 

Kuidas saate oma e-kursusele kvaliteedimärki taotleda?

Kvaliteedimärki saab tavaliselt taotleda sügisel veebipõhiselt aadressil: https://konkursiveeb.hitsa.ee/ 
Teil tuleb ID kaardiga kvaliteediveebis sisse logida ning täita kõik etteantud vormid. Nende hulgas on organisatsiooni retsensioon (lühihinnang Teie e-kursusele), mille allkirjastab Teie vahetu juht. Selle dokumendi saab samuti kvaliteediveebis üles laadida.

Kuidas e-kursusi hinnatakse?

Pärast kvaliteedimärgi taotluse esitamist hindab kursust e-õppe ekspertidest koosnev meeskond. Kursuste hindamiseks on väljatöötatud vorm, mis põhineb kvaliteetse e-kursuse loomise juhendil.

Tulemus

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena antakse kvaliteedi-nõuetele vastavatele e-kursustele välja kvaliteedimärk. Kõikidele taotlusvoorus osalenud e-kursuste autoritele edastatakse HITSA Innovatsioonikeskuse kaudu hindamismeeskonnalt laekunud tagasiside kursuse parendamiseks.

Konkurss toimub igal aastal!

Kui soovite konsulteerida e-kursuse esitamise osas, võtke ühendust TLÜ e-õppe keskusega.

 

2017 anti kvaliteedimärk välja juba 36-le e-kursusele

2016 sai kvaliteedimärgi 32 e-kursust, nende seas ka 2 TLÜ e-kursust:

  • Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse, autor Heidi Paju
  • E-õpe kutsehariduses, autor Heidi Paju

2015 tunnistati kvaliteedimärgi vääriliseks 24 e-kursust.

2014. aastal esitati kokku 60 e-kursust erinevatest Eesti kõrgkoolidest, 40 neist tunnistati kvaliteedimärgi vääriliseks ( e-kursuse kvaliteedi nõuetele vastavateks). TLÜ osalemine kvalteedimärgi konkursil oli tagasihoidlik, kuid tulemuslik: ainus kursus, mida esitati sai ka märgi:

  • Lastekirjandus ja lugemise juhtimine (Moodle keskkond), Autor: Mare Müürsepp / Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut

2013 on kvaliteedimärk välja antud järgmistele Tallinna Ülikooli e-kursustele:

  • Arvuti töövahendina (Moodle keskkond), Autor: Irina Merkulova / Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut

Mõlemad meie ülikooli kvaliteedimärgiga hinnatud kursused 2013.a. olid esitatud ka "Aasta e-kursus 2013" stipendiumi kandidaatideks. Stipendiumi kandidaate oli kokku 13.

Aasta e-kursuse stipendium 2013 Eesti e-Ülikooli konsortsiumis anti välja Tallinna Ülikooli kursusele "Digitaalsete õppematerjalide koostamine", autor Hans Põldoja.

Aasta e-kursuse stipendiumiga tunnustatakse e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus kõige enam silmapaistnud e-kursuste autoreid. Kaks stipendiumit suurusega 2000€ antakse välja ühele e-Ülikooli ning ühele e-Kutsekooli konsortsiumisse kuuluva õppeasutuse e-kursusele. Tegemist on stipendiumiga, mida antakse välja üks kord aastas. Stipendiumi eesmärk on tunnustada ja julgustada kvaliteetsete e-kursuste väljatöötajaid.

Palju õnne kvaliteetsete e-kursuste autoritele!