Uurimisrühm

School of Digital Technologies offers following services for companies and other organizations:

 

 • Concultation about design of technology-enhanced learning technologies 
 • Design and development of learning environments (workplace and informal learning, higher and secondary education context)
 • Competency management - e-solutions for competencies, development of competency models, evaluation and management of competencies
 • Initial investigation of client needs in the field human computer interaction
 • Development and evaluation of different prototypes of software solutions in the field of human computer interaction
 • Usability testings and development suggestions for the clients in the field of human computer interaction

 

Interaktsioonidisaini labor

Interaktsioonidisaini labor (ID labor) avati informaatika instituudis 2009. aastal, et arendada välja interaktsioonidisaini valdkonna tedmisi ja oskusi edendav uurimis-, disaini- ja innovatiooniüksus Eestis.

ID labor esindab Eestit Euroopa Liidu poolt rahastatud TwinTide uurimisvõrgustikus, mille eesmärgiks on ühtlustada IT-vahendite disaini ja hindamise metoodika praktikaid ja uurimistegevusi erinevates tegevusvaldkondades ja erialadel.

Interaktsioonidisaini laboris tegutseb aktiivne teadlaste ja praktikute meeskond, mida juhib prof David Lamas.

Käsil olevad uurimis- ja tegevussuunad

 • mobiilsete digitaalsete raamatukogude digitaalse lõhe ületamine
 • laiapõhjalised mobiilsed interaktsioonid
 • õpiku metafoor laiendatud õpikeskkondades
 • m-valitsuse teenuste arendamine

ID labor on aktiivselt osalenud üle 20 tootmissektori innovatsiooni ja arenduse lühiprojektides. Peamised ID labori teenused:

 • esialgne vajaduste väljaselgitamine;
 • prototüübi väljatöötamine ja hindamine;
 • kasutatavusuuringud ja arendusettepanekute tegemine.

Kursused

Interaktsioonidisaini laboril on oluline roll digitehnoloogiate instituudi õppetöö läbiviimisel, koordineerides Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppe programmi, viies läbi järjest kasvavat hulka bakalaureuse- ja magistriõppe kursuseid ning toetades erinevate magistriõppe teadusprojektide käivitamist.

ID labori meeskond viib läbi ka interaktsioonidisaini kursuseid Tallinna Ülikooli suvekooli ja talvekooli raames.

Üritused

Alates 2012. aasta novembrist on Interaktsioonidisaini labori eestvedamisel läbi viidud Baltimaade Maailma Kasutatuvuse Päeva üritusi (World Usability Day). Lisaks käivitusid 2014. aastal regulaarsed interaktsioonidisaini valdkonna spetsialistide ja huviliste seminarid ESTCHI eestvedamisel.

Game Lab

Mängude labori eesmärk on pakkuda teadmustuge ning riistvara virtuaalse reaalsuse (VR) võimalustega tutvumiseks ning uute võimaluste arendamiseks.

 

Kontakt: Martin Sillaots

Tehnikalabor

Tehnikalabori eesmärk on pakkuda tuge nii õppe-, arendus- kui teadusprojektideks tarvilikke teadmisi ning tehnika robootika, IoT ning automatiseerimise valdkonnas. Laborisse on oodatud nii tudengid, teadurid kui ettevõtted, kes on huvitatud prototüüpimislahendustest nendes valdkondades.

Kontaktid: Tanel Toova, Jaagup Kippar

Tarkvaralabor

SDLAB aims to support the exploration of current and state of the art software development approaches. SDLAB offers access to both expertise and resources necessary for implementing existing designs as functional prototypes or exploring new algorithms and enabling technologies for existing applications and services. SDLAB can support students working on their ongoing studies projects or thesis-related topics, as well as teams engaged in current research projects and industry partners wanting to explore specific software development related challenges.

 

Infoteaduste uurimisrühm

Infoteaduste uurimistühma teadus- ja arendustegevuse üldsuunaks on digitaalne infokeskkond oma erinevate aspektidega: lähtutakse põhimõttest, et esmatähtis pole ainult uute elektrooniliste töövahendite loomine ja arendamine, vaid vajalik on samaväärne tähelepanu ka digitaalse informatsiooni sisuloomele ja säilitamisele, infopädevuse arendamisele, kasutaja infokäitumise muutustele ja infopädevuse taseme tõusust tulenevatele digitaalsete teenuste ootustele. 

Kolm põhilist uurimisvaldkonda:

 • inforessursside sisuloome, kasutamine ja digitaalne säilitamine
 • infokäitumine, infopraktika, infokultuur  ja digitaalsed pädevused
 • infoteenuste arendamine, kvaliteedi analüüs ja hindamine

Kontakt: Sirje Virkus

Matemaatika uurimisrühm

 TLÜ matemaatika osakonna matemaatika didaktika töörühm koosneb 4 inimest

Fookuses on matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, eelkõige õpetajate ja õpilaste arusaamad matemaatikast, selle õppimisest ning õpetamisest. Uuritakse veel näiteks õpilaste multiplikatiivse mõtlemise arengut, tõestusõpetust jmt. Viiakse läbi matemaatikaõpetajate arenguprogramme ja täiendõpet.

Kontakt: Madis Lepik