Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia osaleb projektipartnerina nii riiklikes kui ka rahvusvahelistes arendusprogrammides. Arendusprogrammides osalemine aitab ülikoolil täita oma rolli targa eluviisi eestvedajana.

Tark eluviis tähendab elukestvat õppimist ja teadmistepõhist elukorraldust, tõendustepõhist ja kaalutletud otsustamist ning ühiskonna ja riigi avatud ja kooskõlalist arendamist. Seda visiooni realiseerib koostöös ettevõtete ja partneritega avalikust ning kolmandast sektorist.

Avatud akadeemia juhtimisel osaleb ülikool mitmes arendusprogrammis:

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteeme arendamine kõigil haridustasemetel (Edu & Tegu). Võta ühendust: Külliki Tafel-Viia, +372 503 6492

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA). Ettevõtetega koostöö (TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja), sh. ühtse infovärava projektis osalemine - ADAPTER. Oodatav tulemus: ülikooli strateegiliste partnerite arv suurenenud ja koostöövormid ettevõtetega avardunud. Võta ühendust: Katrin Männik, +372 640 9379. Ingrid Hindrikson, +372 619 9516.