Swedex: Swedish Examinations                                                                      

TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier)
Further information is available here. - http://www.folkuniversitetet.se/swedex

TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier)
Further information is available here. - https://www.su.se/svefler/tisus

For further information please write an e-mail to tedremaa@tlu.ee.