Here is the check-list with the most important steps which you need to take when participating in the Erasmus+ programme. The beginning of  activities depends on the semester when are you applying (for example February – applying for autumn semester/September – applying for spring semester).

Enne välisõpinguid

Veebruar/September
Märts/September - Juuni/November
  • Uuri välisülikooli kodulehelt, mis on sinna kandideerimise tähtaeg ning milliseid dokumente tuleb sul esitada.
  • Koosta lõplik Learning Agreement (õppeleping). Selleks räägi välisõpingute õppeplaan ja ainekursuste ülekandmine läbi oma õppekava kuraatori/õppenõustaja/akadeemilise üksuse Erasmus koordinaatoriga (olenevalt akadeemilisest üksusest).
  • Esita välisülikooli kandideerimisavaldus ning saada sinna ka TLÜ poolse allkirjaga Learning Agreement (õppeleping).
Juuni/November - August/Jaanuar
  • Saad välisülikoolist vastuvõtukirja ning allkirjastatud Learning Agreement'i. Esita need välisõppe peaspetsialistile e-maili teel.
  • Tee online-keeletest.
  • Osale välisõppe infoseminaril ja sõlmi stipendiumileping.
  • Osale kultuurilise ettevalmistuse ja karjääriplaneerimise seminaril.

Välisõpingute ajal

September/Jaanuar - Oktoober/Märts
  • Õpingud välisülikoolis algavad.
  • Kui esialgselt kokku lepitud õppeplaanis toimuvad muudatused, täida ära Learning Agreement’i during mobility osa. Küsi sellele välisülikooli ja oma TLÜ akadeemilise üksuse Erasmus koordinaatori allkiri ning saada välisõppe peaspetsialistile.

Välisõpingute lõppedes

Detsember/Mai - Märts/August