Scholarship and costs 2018/2019 Academic Year

Higher living cost countries

Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, 
United Kingdom, Liechtenstein, Norway

520 €/month (30 days),

17,33 €/day

Medium living cost countries

Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, The Netherlands, Malta, Portugal

520 €/month (30 days),

17,33 €/day

Lower living cost countries

Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Czech Republic, Turkey

470 €/month (30 days),

15,67 €/day

Erasmus+ programme additional support
Students who have qualified for the need-based study allowance (paid by the Estonian state) or special need-based allowance (paid by the university) for the semester before exchange studies, or for the semester of exchange studies, are entitled to additional scholarship of 200 € /month, given they present a proof and application to TU Senior Specialist for International Studies. For the need-based allowance, the proof is to be taken by the student him-/herself from the Estonian state portal (name of the file you have to find is written in Estonian "OTSUS"). For the special need-based allowance, the proof about whether the student has been assigned the named allowance is asked by TU Senior Specialist for International Studies from the respective unit of Tallinn University.
* Read more about need-based and special need-based allowances here  

NB! In case the student wants to apply for the Erasmus+ additional support and has qualified for either one of the allowances, there are two possible times to present the proof and application: (1) if allowance was assigned for the semester before exchange studies, then the proof and application have to be presented to TU Senior Specialist for International Studies before signing the Erasmus+ Scholarship Agreement; (2) if allowance was assigned for the semester of exchange studies, then the proof and application have to be presented during 30 days starting from the day of being awarded the allowance. 

Stipendiumi maksmise põhimõtted

 • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välisõpingute algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välisõpingute tegelik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli poolt väljastatud kinnituskirjaga. 

 • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komiskoni toetusest 80% stipendiumi summast, ülejäänud 20 % kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välisõpingutelt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema õppeperiood ei ole lühenenud. Eesti Vabariigi toetus makstakse välja enne õpingute algust täissummas. 

 • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad õppeperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele vahetusõpingute lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 20%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

Eesti Vabariigi stipendium

Eesti Vabariigi poolt rahastatav ühekordne lisatoetus määratakse järgnevalt:

 

 • 400 € - kõrgema elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased
 • 200 € - keskmise elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased
 • 150 € - madala elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased.

Lisastipendium erivajadustega tudengitele

Erasmus+ programmi raames on eraldi toetus erivajadusega üliõpilastele, kes ei saa füüsilise, vaimse või tervisliku seisundi tõttu osaleda mobiilsuses ilma täiendava toetuseta. Põhjendatud juhtudel kompenseeritakse täiendavad kulutused eritranspordile, riikide vahelisele transpordile, erididaktiliste vahendite/materjalide muretsemiseks sihtriigis vms.

Lisainfo: erasmus@tlu.ee, tel 640 9136, ruum T-215.

Oluline teada

 • Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele (õnnetusjuhtumi ja kahjukindlustus on kohustuslik). Erasmuse stipendium ei kata kindlasti kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välisõpingute ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välisõppe semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välisõppega samal semestrilküll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui tudengi õpingud pikenevad lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välisõppes veedetud semestri(te) arvule. 
 • Üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud 2018/19 õppeaastal või hiljem, peavad välisõpingute ajal koduülikoolile maksma vaid 50% õppemaksust juhul, kui nad välisõppe semestril ei registreeri end ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välisõppega samal semestril. Kui tudengi õpingud pikenevad lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välisõppes veedetud semestri(te) arvule. 
 • Vastuvõttev kõrgkool ei või Erasmuse üliõpilaselt nõuda õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest.
 • Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse üliõpilasena välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi. Seega, näiteks võib välisõppesse siirduv üliõpilane saada Erasmus+ stipendiumiga samal ajal riiklikku Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumit, küll aga ei või saada tudeng korraga DoRa+ stipendiumit ja Erasmus+ stipendiumit, kuna mõlema stipendiumi rahastus pärineb EL-i fonidest. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmuse üliõpilase staatust omal kulul).