The reimbursement of study costs is required if the student studies on a study programme which uses a foreign language as the language of instruction (not including the exceptions established by the decision of the TU Senate). Reimbursement is required on the basis of the semester fee established by the Senate in accordance with the number of semesters that correspond to the nominal duration of a study programme.

The reimbursement of study costs is not required if the student studies on a foreign language study programme during two semesters following the nominal duration and has reimbursed study costs in a volume provided for in the agreement. The time spent on academic leave does not postpone the beginning of the recovery of reimbursement of study costs.

Upon deletion from the matriculation register, reimbursement is calculated on the basis of the number of days in the semester from the beginning of the preliminary week to the end of the semester and the sum of the study costs to be reimbursed. The study period is calculated from the preliminary week of the semester until the date of the application submitted by the student (deletion from the matriculation register at the request of the student) or until the payment deadline of the invoice issued to the student (deletion from the matriculation register at the request of the university). The student shall not recover payments that have already been made to the university.

The Senate establishes the rates for reimbursement of study costs. The reimbursement rates for matriculated students may be increased by the maximum of 10 percent in comparison to the previous academic year.

Read more about the reimbursement of study costs from Tallinn University Study Regulations.

In order to extend the deadline for the reimbursement of study costs or to apply for payment in instalments, a student shall submit a relevant application on the form of other type of application in the Study Information System no later than the payment deadline indicated on the invoice. Read more from the Procedure for the Extension of Deadlines for the Reimbursement of Study Costs.

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel:

Küsimus Vastus
Kui mul tekib arve tasumisega viivitus, kuidas pean toimima? Selle erakorralise vajaduse tekkimisel tuleb esitada ÕISis maksetähtaja pikendamise avaldus muude avalduse vormil. Avalduses peab olema põhjendatud, mis tingib arve hilisema maksmise ning ettepanekut uueks maksetähtajaks.
Õppijal on õigus taotleda õppekulude hüvitise arvel märgitud maksetähtaja:
  • pikendamist maksimaalselt 3 kalendrikuu võrra;
  • ajatamist maksimaalselt 5 kalendrikuu pikkuseks perioodiks, kusjuures ühes kalendrikuus peab toimuma vähemalt üks maksegraafiku järgne osamakse, mille summa on vähemalt 50 eurot. Ajatamist on õigus taotleda alates 150 euro suurusest õppekulude hüvitise arvest.

Maksetähtaja pikendamine, mille uueks maksetähtajaks taotletakse sügissemestril kuupäeva enne 25. oktoobrit ja kevadsemestril enne 25. märtsi, otsustab akadeemilise üksuse juht. Maksetähtaja pikendamine, mille uus maksetähtaeg on hilisem eelnimetatud kuupäevadest, otsustab majandustegevuse valdkonnajuht. Õppekulude arvete maksetähtaja pikendamise korraga saad tutvuda siin.