When a student fails two times to achieve a positive examination result (i.e. has received “F” as an examination result both times), (s)he shall take the course for a second time. The same applies when a student has not achieved a positive result until the end of next semester's intermediate week. Taking a course for the second time is free of charge for the students during their nominal duration of studies and two semesters after that. 

A student has the right to take exams for compulsory subjects taught on the basis of substitute literature during the examination dates of the academic unit. If a student wishes to take a course for a second time in contact study form, it takes place in the form of general repeated studies.

Be aware that if you fail a compulsory course when taking the course for the second time, then your name will be deleted from the matriculation register.

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Sain eksamile/arvestusele pääsu eelduseks vajaliku töö esitatud ning soovin nüüd eksamit/arvestust sooritada, aga aine sooritusõiguse aeg on möödunud. Kuidas saan aine sooritada? Ainekursustel säilib eksami ja arvestuse sooritamise õigus kuni ainesse registreerimise semestri lõpuni. Kui aine sooritusõigus on aegunud, ei ole sul õigust arvestust või eksamit sooritada. Aine sooritamiseks tuleb uuesti õppeainesse deklareerida kui õppeainet loetakse. Kursust on võimalik uuesti tasuta kuulata üks kord nominaalkestuse ja sellele järgneva kahe semestri jooksul.
Mis juhtub kui kuulan eriala ainet teist korda ja ikka ei ole saanud positiivset tulemus? Kui üliõpilane ei saa erialaaine teistkordsel kuulamisel positiivset sooritust, siis peab ta aine kuulama uuesti tasuliselt, registreerudes ainesse TLÜ avatud akadeemia kaudu (avalduse saab esitada ÕISis) ja kui aine saab positiivselt sooritatud, tuleb see VÕTA-ga üliõpilase kontole üle kanda. VÕTA koostamise juhend on leitav ÕISis kasutusjuhendist