5th GGP (Generations and Gender Programm) User Conference 

Paris - October 24 -25 2019 

chris-karidis-339335-unsplash-1-300x199.jpg 

Data Visualization workshop   October 22 - 23 2019

MORE INFORMATION

GGP User Conference 2019 ABSTRACT BOOK

GGP USER CONFERENCE PROGRAMM - PARIS 2019

DAY 1: 24th October 2019

Session 1: Fertility & Migration

Multigenerational perspective of non-marital childbearing of the Russian-origin migrants in the framework of sending and host populations

/Leen Rahnu, Luule Sakkeus, Liili Abuladze, and Allan Puur/

DAY 2: 25th October 2019

Session 5: Cross-National Difference in Fertility

Using the GGS data to validate results based on reconstructed EU-SILC birth histories

/Martin Klesment, Allan Puur, and Luule Sakkeus/

Poster Session 2

Leaving the Parental Home: Insights from the Generations and Gender Survey

 /Katrin Schwanitz, Francesco Rampazzo, and Agnese Vitali/

2018_ined_Hs_CMJN_website.jpg      download (1)_0_0_0.jpg ggp_logo_hq-300x241_0_0_0.jpg download_2_0.jpg

 

 


 

logo

The European Population Conference 2020 (EPC 2020) is organized by the European Association for Population Studies (EAPS) in collaboration with the Department of Statistical Sciences of the University of Padova, Italy. 

More information:  http://epc2020.eaps.nl/

The deadline for submissions is 1 November 2019

Abstracts for EPC 2020 can only be submitted at http://epc2020.eaps.nl.

Submissions should be made to one of the conference themes, which will be developed

into a series of sessions by the Convener of each theme.

Important Dates

  • 1 November, 2019 Deadline for Submissions
  • January, 2020 Acceptance Notifications
  • 15 April, 2020 Deadline for Authors Registration
  • 15 May, 2020 Deadline for Final Abstracts/Papers Submission

 

To submit your Abstract/Paper for EPC 2020 go to: http://epc2020.eaps.nl

For all organizational matters visit the conference website: www.epc2020.it

 Past events

 

Public Lecture-Seminar by Ben Wilson

"Understanding the lives of immigrants and their descendants: From selection to adaption"

26.september 2019   15:30 - 18:00

Tallinn University, Uus-Sadama 5, M-552

MORE INFORMATION

Activity is financed by the European Regional Development Fund through the institutional package measure for R&D institutions and higher education institutions (ASTRA project TLU TEE of Tallinn University) and is organised by Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences  

 

 

The 21st Nordic Demographic Symposium  June 13 - 15, 2019 Reykjavik, Iceland

nordic image

The 21st Nordic Demographic Symposium will be held on June 13-15, 2019 in Reykjavík. The symposium brings together researchers, students, and other experts in population studies from the Nordic region.

The main theme of the NDS 2019 is the past 50 years of innovative research in Nordic demography. The sessions will include presentations from all main areas of demographic research.

The meeting will be held in the conference hall Harpa in the center of Reykjavík.

The symposium is organized by the Swedish Demographic Association and Stockholm University Demography Unit (SUDA), in collaboration with the newly founded Icelandic Demographic Association and the University of Iceland.

More information : https://www.nds2019.net/

EDK eng_0.jpg Presentations and poster sessions


 

 

 

 

 


Conference "People on the Move. Migrants, Refugees, and Citizenship Rights"

Conference "People on the Move. Migrants, Refugees, and Citizenship Rights" takes place in Tallinn University on 7-8 February. It focuses on migration. Luule Sakkeus will give a presentation entitled "Migration from the Population Development Perspective". Conference is free of charge, only registration is needed.

More information HERE.


New issue of Riigikogu Toimetised focuses on demographics of Estonia

On Wednesday, 5 December at 12, presentation of the new issue of Riigikogu Toimetised (RiTo) took place in the Riigikogu Exhibition Hall at Toompea. The new issue focuses on the demographics of Estonia.

In the new issue of RiTo, Professor of the School of Governance, Law and Society of Tallinn University Allan Puur, Dean of the Faculty of Social Sciences, Professor of Macroeconomics at the University of Tartu Raul Eamets, Labour and Social Policy Analyst at Praxis Center for Policy Studies Magnus Piirits and Senior Researcher of the Estonian Institute for Population Studies at the School of Governance, Law and Society of Tallinn University Martin Klesment write about the integrated population and employment predictions and Estonia’s choices until 2100. Read MORE.

Director and Senior Researcher Luule Sakkeus, Senior Researcher Lauri Leppik, and Researchers Liili Abuladze and Tiina Tambaum of the Estonian Institute for Population Studies of Tallinn University deal with adjustment to the ageing of population. Read MORE.


Michel Poulain  - IOM´s Global Migration Data Analysis Centre advisor in Djibouti

From 17 to 26 october, Michel POULAIN will be visiting Djibouti where he is supervising a project aiming to improve the well-being of more than 1000 children living on the street in the capital-city. That project is developed for the Ministère de la Femme et de la Famille and financed by the International Organization for Migration, considering that most of these children have a migration background. The final report will be discussed and an action plan developed during a workshop to be held on 18 October.


Michel POULAIN will present a keynote speech at the Future Food Symposium 'Food & Health' organized by the University of Utrecht. 

On 9 october, Michel POULAIN will present a keynote speech at the Future Food Symposium 'Food & Health' organized by the University of Utrecht. With several internationally renowned speakers from the Netherlands and abroad, he will share his visions on how science can contribute to tackle the global food challenge by presenting his research findings on Blue Zones, populations around the world who live longer and better.


logo

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2018.a. peapreemia

 

Eile 11.12.2018 autasustati Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemias üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja neljas teadusvaldkonnas, lisaks valdkondlikele preemiatele anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat. Tänavu esitati konkursile 532 tööd.

Ühe kahest 3600-eurosest peapreemiast pälvis:

Karin Hanga (Tallinna Ülikool) doktoritöö „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis” eest. Karin Hanga doktoritöö ühendab edukalt praktilise suunitlusega arendusuuringu akadeemilise teadusuurimusega, luues töö teema raames kandva silla teaduse ja praktika vahel. Töö analüütiline kokkuvõte avab rahvusvaheliselt mitmetahulise probleemi, milleks on puuetega inimeste arvu ja osakaalu kasv ühiskonnas ning terav vajadus tõenduspõhiste poliitikameetmete kujundamiseks ja rakendamiseks, et toetada puuetega inimeste osalemist ühiskonnaelus võrdsetel alustel. Analüütiline kokkuvõte kajastab ka rehabilitatsiooniteenuste korraldust Eestis ning annab ülevaate puuetega inimeste rehabilitatsioonivajaduse hindamisinstrumendi kujundamisest, testimisest ja hindamistulemustest aastatel 2011-2015. Töö oluliseks praktiliseks väärtuseks on doktoritöö raames väljatöötatud ja testitud hindamisvahend, mille Sotsiaalkindlustusamet võttis 2016. aastal kasutusele.  Samuti väärivad tähelepanu soovitused ja ettepanekud, mis puudutavad sotsiaal-, tervishoiu- ja tööturuteenuste edasist osutamist puuetega inimestele.

Doktoritöö juhendaja on ÜTI EDK vanemteadur Lauri Leppik ning kaasjuhendaja Texase Austini Ülikooli professor Diana M. DiNitto.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Loe rohkem SIIT.

**

26.11.2018 avaldati Euro-Peristat võrgustiku poolt Euroopa maade perinataaltervise näitajaid võrdlevalt käsitlev raport 2015.a. aasta kohta.

Parema tervise nimel paremat statistikat rasedate naiste ja laste kohta Euroopas 2015 – nii kõlab uus,  emade ja laste sünniaegset ja –järgset statistikat kogu Euroopa kohta  2015.a. andmeid koondava neljanda raporti pealkiri Euro-Peristat võrgustikult.

Vastsündinud laste ja emade tervis on võtmetähtsusega kogu rahvastike heaolu ja tervise jaoks. Kuigi surnultsündimuse ja imikusuremuse määrad on langenud Euroopa maades jätkuvalt,  on endiselt mitmeid väljakutseid, mis võimaldaksid igale perekonnale ja laste elule anda parem algus. Vaade läbi kogu Euroopa riikide prisma võimaldab täpsustavalt neid väljakutseid selgitada ja leida parimaid lahendusi nendega toimetulemiseks.

Euroopa perinataaltervise raport on neljas, mis koostatud Euro-Peristat võrgustiku liikmete koostöös, kus viimases kolmes on olnud ka Eesti esindatud. Võrgustikku koordineerib Prantuse Tervise- ja Meditsiiniuuringute Instituut INSERM, eesotsas dr.Jennifer Zeitliniga. Raporti valmimisele on kaasa aidanud üle 100 kaastöötaja kõigist 28 Euroopa Liidu liikmesriigist , Islandilt, Norrast ja Shveitsist. Perinataaltervise seireks on võrgustik välja töötanud 10 tuum- ja 20 soovituslikku näitajat, millega mõõta emade ja imikute tervist. Uue raporti andmed põhinevad 2015.aastal ning hõlmavad 10 tuumnäitajat ning 2 soovituslikust nimekirjast. Eesmärgiks on sellel anda kõrgekvaliteedilist teavet, kus andmed on täielikult ühildatud väga selgete kriteeriumide järgi ja võrreldavad kõikide riikide osas. Eelmine samalaadne aruanne tehti 2010.aasta kohta ( vt www.europeristat.com).

Loe rahvusvahelist pressiteadet SIIT.

THE EUROPEAN PERINATAL HEALTH REPORT 2015 

***Michel Poulain esineb plenaarettekandega  Utrechti ülikoolis tulevikutoidu sümpoosiumil 'Food & Health'

Michel Poulain esineb plenaarettekandega  9.oktoobril 2018 Utrechti ülikoolis tulevikutoidu sümpoosiumil 'Food & Health'. Koos mitmete teiste rahvusvaheliselt tuntud asjatundjatega jagab ta oma nägemust, kuidas teadus saab kaasa aidata toiduga seotud globaalsete probleemide lahendamisel, tuginedes inimeste kogemusele maailma pikaealisuse piirkondades ‘Blue Zones’.

***

Eesti rahvastikuteadlased Martin Klesment ja Allan Puur lahkavad 20.sajandi beebibuumi anatoomiat.

Rahvastikuteaduse üks juhtivaid ajakirju "Population Studies" avaldas äsja rahvusvahelise teaduskollektiivi artikli" Seeding the gender revolution: Women’s education and cohort fertility among the baby boom generations" millesse panustasid ka TLÜ ÜTI eesti demograafia keskuse teadlased Martin Klesment ja Allan Puur. Selle 15 riiki hõlmava uuringu eesmärk oli heita valgust mõnevõrra paradoksaalsele olukorrale, kus 20. sajandi keskpaiga beebibuumi ajal nii naiste haridustase kui sündimus samaaegselt tõusid. Tavaliselt eeldatakse, et kõrgema haridustasemega naistel on vähem lapsi kui madalamalt haritutel. Nn beebibuumina tuntud perioodi ajal paljudes maades sündimus tõusis hoolimata kindlast trendist suurperede arvu vähenemisele. Selliste arengute selgitamise olulisteks teguriteks osutusid peremoodustumise sarnastumine ja lastetuse vähenemine erinevate haridusrühmade lõikes. Varem enamasti lastetuks jäänud paremini haritud naised muutusid beebibuumi käigus sündimuskäitumise osas teistega sarnasemaks. Lisaks iseloomustab beebibuumiaegset pilti kasvav trend kahelapselise perekonna suunas, seda erinevate sotsiaalmajanduslike rühmade hulgas. Sündimuse ajutine tõus oli märgatav aga peamiselt neis riikides, kus üldine lastetuse vähenemine ja suund vähemalt kahelapselisele perekonnale kompenseeris sündimuse vähenemist neis rühmades, kes varemalt olid näidanud kõrget sündimustaset.

***

Discussion Paper No. 9: Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development

28.septembril 2018 avaldas Population Europe ülevaate Balti mere äärsete riikide tööturu hetkeseisust ning ettepanekutest jätkusuutliku poliitika arenguks tulevikus, mis arvestab rahvastikuvananemisega. Eesti kohta käiva peatüki kirjutas vanemteadur Lauri Leppik.

***

TLÜ teadusnädalal sai hoo sisse esimene põlvkondi ühendav viktoriin. 

TLÜ teadusnädalal sai hoo sisse esimene põlvkondi ühendav viktoriin. Viktoriini viis läbi Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum.

***

TLÜ teadlasel Luule Sakkeusel ilmus koostöös Euro-Peristat võrgustiku teadlastega mainekas väljaandes artikkel

***

SHARE uuringu 4. laine algab märtsi lõpus

Märtsi lõpus saab alguse Euroopa 50+ rahvastiku tervise, tööjätu ja individuaalse vananemise uuring (SHARE). Oma heade vastajate seas viiakse läbi järjekordne küsitluslaine, mis sel korral käsitleb valdavalt inimese senist eluteed.

Inimese seisund vanemas eas on tihedalt seotud elu jooksul kogetuga. SHARE uuring annab olulist teavet, kuidas inimese lapsepõlv, senine elu-olu, suhted, repressioonid ja läbielamised on mõjutanud tema tänast eluviisi, tervist ja hakkamasaamist. Esimest korda osalevad SHARE uuringus kõik Euroopa Liidu riigid, tänu millele saame võrdlusmaterjali ka lähinaabrite Soome, Läti ja Leedu kohta.

Seostades eluteel toimunut teabega, mis on SHAREs siiamaani kogutud, on võimalus edaspidi täpsemalt ennetada olukordi, mis vähendavad oluliselt meie elukvaliteeti. Otsime koos teiste riikidega vastust küsimusele, miks me pole saavutanud läbimurret tervena elatud eluaastate kasvus. Üha pikenev eluiga pakub meile võimaluse osa saada järjest laiemast sidususest põlvkondade vahel, kuid kas me oskame seda kasutada?

„Tuletagem endale meelde, et vananemine on siin selleks, et jääda,“ ütleb SHARE Eesti teadukoordinaator Luule Sakkeus Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskusest. „Rahvastiku tasemel vananemisest ei jää puutumata ükski riik. Nendel maadel, kes suudavad uuendused viia ka kõige väetima liikmeni, on oluline arengueelis. Sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kujundamine vastavaks vananeva rahvastiku vajadustele on innovatsioon, milles Eestil on võimalik häid tulemusi näidata. SHARE pakub võimalust õppida oma inimestelt ja nende eluteedest,“ lisas ta.

Kui SHARE varasemates lainetes on lisaks põhiküsimustikule kogutud biomarkereid (3. laine), sotsiaalse ja materiaalse ilmajäetuse (2. laine) ning sotsiaalvõrgustiku andmeid (1. laine), siis algav 4. laine (Euroopas 7. laine) on unikaalne, sest valdav osa küsimustest käsitleb inimese senist eluteed.

SHARE Eesti 4. laine rahastuse leidmisel on kogetud raskusi. Vaatamata sellele on Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus teaduskoordinaatorina, Statistikaameti kogenud küsitlusmeeskond ning SHARE rahvusvaheline konsortsium (SHARE ERIC) valmis läbi viima Eesti 4. laine küsitlustöö, mis kestab kuni septembrini.

Uuringu korraldajad tänavad südamest kõiki 6500 inimest umbes 4000 leibkonnast, kes on osalenud SHARE Eesti 50+ uuringu kolmes eelmises laines.

Uuringu veebilehed: www.share-estonia.ee , www.share-project.org.

Lisainfo:

Luule Sakkeus
SHARE Eesti teaduskoordinaator
EDK ÜTI  TLÜ
luule.sakkeus@tlu.ee

Tel. 6454 125

Tiina Tambaum
SHARE Eesti projektijuht
EDK ÜTI  TLÜ
tiina.tambaum@tlu.ee
Tel. 53 424 504

Jana Bruns
SHARE Eesti küsitluse projektijuht
Statistikaamet
jana.bruns@stat.ee