Erasmus+ üleilmne õpiränne (International Credit Mobility) võimaldab üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena väljaspool Euroopa Liidu riike, kellega on kõrgkoolil sõlmitud vastav Erasmus+ partnerleping. Erasmus+ stipendium sisaldab igakuist 700 eurost stipendiumi elamiskulude katmiseks ning reisitoetust, mille suurus sõltub sihtkohast.

Avalduste esitamine 15. september  25. september 2021.

Kandideerimine toimub läbi online-süsteemi. Kandideerida saab maksimaalselt kahte välisülikooli*. 

Vabad kohad 2021/2022 kevadsemestriks:

 • Chiang Mai University, Tai - reisitoetus 820 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.
 • Georgian Institute of Public Affair Foundation, Gruusia - reisitoetus 360 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.
 • Ilia State University, Gruusia - reisitoetus 360 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.
 • Manipal Academy of Higher Education, India (4 kohta) -  reisitoetus 820 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.
 • The Eurasian Humanities Institute, Kasahstan -reisitoetus 360 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.
 • United International College, Hiina (3 kohta) - reisitoetus 820 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.
 • University of Ghana, Ghana (2 kohta) - reisitoetus 820 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.
 • Universidade Eduardo Mondlane, Mosambiik (2 kohta) - reisitoetus 1500 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.

Kandideerimine

Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Väliskõrgkooli valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, kindlasti tuleb tutvuda erinevate partnerülikoolidega. Õppida saab väliskõrgkoolides, millega TLÜ on sõlminud lepingu. Lepingute tingimuste kohta saab üliõpilane infot rahvusvahelise koostöö juhilt ja Erasmuse akadeemilistelt koordinaatoritelt. Vaata SoleMove’st kõiki TLÜ partnerülikoole.

Esmalt peab üliõpilane kandideerima Tallinna Ülikooli kandideerimissüsteemis ja pärast positiivset otsust saab esitada dokumendid väliskõrgkooli.

1. Enne kandideerimist võta kindlasti ühendust oma Erasmus+ koordinaatori ja õppenõustajaga ning uuri, kas sul on võimalik minna välismaale õppima!

2. Kandideerimine toimub läbi online-süsteemi. Kandideerida saab maksimaalselt kahte välisülikooli.

Online-avaldusele tuleb lisada:

 • keeleoskuse tõend* (tõend selle võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö);
 • esialgne allkirjastatud õppeleping,** kus on loetletud välisõpingutega asendatavad õppeained;
 • motivatsioonikiri, milles hinnatakse üliõpilase motivatsiooni, iseseisvust ja ettevõtlikust; kultuurilisi kompetentse, välisülikooli kohta info omamist, informeeritust õppekorraldusest ja majanduslikku ettevalmistust;
 • õppetulemuste väljavõte.

Märkused:

*Keeleoskuse tõendina sobib esitada riigieksami keeletulemusi, mõnes keeltekoolis sooritatud keeletesti tulemus vms. Sobib ka õpingukaardi väljavõte, mis näitab vastava võõrkeele taset. Samuti võib kandideerimisel esitada tõendi, et olete vastava keele kursusele registreerunud – sellisel juhul lubatakse üliõpilane välisõppesse vaid juhul, kui keeletase õpingute alguseks on omandatud.

** Esialgse õppelepingu peavad (digi)allkirjastama tudeng ja TLÜ instituudi Erasmus+ koordinaator.

 

Juhised kandideerimissüsteemi kasutamiseks

1.     Vaata SoleMove'ist, millistesse partnerülikoolidesse saad kandideerida. Vali menüüst oma üksus (home unit) või eriala (programme). Nüüd näed partnerülikoole, kuhu on võimalik kandideerida. Vaata partnerülikooli kodulehelt vahetusõliõpilastele pakutavaid programme ja kursuseid ning pea nõu oma üksuse Erasmuse koordinaatoriga, veendumaks, et partnerülikool sulle sobib.

2.            Kandideerimiseks mine SoleMove'i, vali menüüst Tallinna Ülikool ja logi sisse oma TLÜ kasutaja ja parooliga.

3.            Kui oled sisseloginud, vali vasakult menüüst "application form for outgoing student mobility". Vali "new", et koostada avaldus.

4.            Mobiilsuse tüübiks vali "study" ning vali õige kandideerimisperiood ja programm ning salvesta. Avalduse esitamiseks partnerülikooli kahepoolsete lepingute raames vali “application for bilateral outgoing exchange” ja üleilmse Erasmus+ raames “outgoing Erasmus+ ICM”.

5.            Täida isikuandmed ja salvesta.

6.            Vali oma esimene ja teine eelistus (juhul kui see sul on) ja salvesta. Tuleb esitada erinevad avaldused erinevate vahetusprogrammide jaoks.

7.            Lisa informatsioon oma praeguste õpingute kohta TLÜ-s ja salvesta.

8.            Lisa nõutud dokumendid (enclosures) ja salvesta.

9.            Kontrolli, et kõik vajalik informatsioon on olemas ja saada avaldus ülevaatamiseks. NB! Pärast avalduse esitamist oma avaldust enam muuta ei saa!

10.          Sinu avaldus vaadatakse üle ja pärast kandideerimise lõppu teavitatakse sind tulemustest.

Kui kandideerimissüsteemi kasutamisel tekib küsimusi, saada need aadressile laura.roop@tlu.ee

Erasmus+ logo

 

Kandideerimine

 • Arvesta, et Covid-19 pandeemiast tulenevalt muutuvad jooksvalt ka riikidesse sisenemise piirangud ja ülikoolid võivad üle minna distantsõppele. 
 • Enne kandideerimist uuri huvipakkuva kõrgkooli kodulehte ning tutvu pakutavate kursustega.
 • Pane tähele, et alati ei ühti partnerülikoolide semestrid TLÜ akadeemilise kalendriga.
 • Ära unusta oma välisõpingute planeerimist oma õppekavasse ning vajadusel pea nõu programmijuhi või oma juhendajaga.
 • Jälgi kandideerimistähtaegasid ning ära jäta kandideerimist viimasele hetkele. 

TLÜ Erasmus+ programmi üliõpilaste mobiilsuse haldamise kord

Küsi täpsemat infot:

Laura Roop
Rahvusvahelise koostöö juht
laura.roop@tlu.ee
+372 640 9123
TLÜ Erasmuse harta number on 68286-EPP-1-2014-1-EE-EPPKA3-ECHE

Erasmus harta 20212027
TLÜ Erasmuse kood: EE TALLINN05

Last updated 15.09.2021 kell 16.29