sügisene vastuvõtt

Sügisese vastuvõtu ajakava

SAIS

Oluline teada

Tallinna Ülikooli vastuvõtutingimused ja -kord

  • Magistriõppesse kandideerijal peab olema bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppesse kandideerijal peab olema magistrikraad või sellele vastava kvalifikatsioon. Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
  • Vastuvõtueksamitele on oodatud ainult kandidaadid, kes on SAISis avalduse esitanud (vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja, mobiil-ID või Smart-ID) ning kelle avalduse staatus on "lubatud sisseastumiskatsetele". Lisainfot SAISi kohta leiab siit.
  • Vastuvõtueksamile tuleb kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksamitel ei ole lubatud kasutada abivahendeid, kui eriala juures ei ole välja toodud teisiti.
  • Vaata eriala kandideerimistingimusi (eelnev haridus) eriala lehelt.
  • Interaktsioonidisaini õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
  • Vastuvõtulävend on õppekava sisseastumisnõuetes määratletud sisseastumiseksamite tulemuste kaalutud miinimumsumma, mille täitmine on õpingute alustamise eelduseks. Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel 70 punkti ja III astmel 75 punkti.

  • Kui sul on füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta hiljemalt kandideerimisperioodi viimasel päeval kai.rannastu@tlu.ee.

  • Vastuvõetud kandidaadid immatrikuleeritakse kevadsemesti alguseks.
  • Doktoriõppesse on võimalik tulla õppima kahel viisil:

Doktorant-nooremteadur sõlmib ülikooliga töölepingu, mille sisuks on tema uurimustöö valmimine. Töökoormus ja nominaalne õppeaeg lepitakse kokku individuaalses õppe- ja teadustöö kavas. Vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö plaanile võib õppeaeg olla 4–8 aastat. Alates 2023/2024. õa immatrikuleeritud doktorant-nooremteaduri miinimumtasu töökoormusega 1,0 on 1700 eurot.

Doktorant-üliõpilane on üliõpilasstaatuses. Tema õppeaeg on vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö kavale 4–8 õppeaastat. Doktorant-üliõpilane ei saa taotleda doktoranditoetust ega TLÜ doktorandistipendiumit, kuid ta saab võimalusel taotleda erinevaid stipendiume sarnaselt teiste üliõpilastega ja osaleda ülikoolidevahelises õpirändes. Doktorant-üliõpilane ei ole ravikindlustatud.

Magistriõppe vastuvõtueksamid

Eriala Vastuvõtueksami aeg ja koht Õppekohad
Interaktsioonidisain (ingliskeelne)

Vastuvõtuvestluse aeg lepitakse iga kandidaadiga eraldi kokku e-kirja teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Lävendipõhine

Doktoriõppe vastuvõtueksamid

Eriala Kirjeldus  Kontakt Õppe-kohtade arv Eksami info
Infoühiskonna tehnoloogiad Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja: Maria Saar Doktorant-nooremteadur 1

Eksam toimub vahemikus 8.–10. november.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Infoühiskonna tehnoloogiad Strateegilise, taktikalise ja operatiivse käsitluse dünaamiline joondamine institutsioonis digipöörde realiseerimisel Juhendaja:Peeter Normak Doktorant-nooremteadur 1

Eksam toimub vahemikus 8.–10. november.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Infoühiskonna tehnoloogiad Liikumine ja digitaalne loomingulisus Juhendaja: 

Nuno Correia

Doktorant-nooremteadur 1

Eksam toimub vahemikus 8.–10. november.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Kasvatus-teadused

Avatud teemadega konkurss

 

Õppenõustaja Elina van der Toorn

Doktorant-nooremteadur 1

 

Eksam toimub videokõnena 24.11. Vastuvõtueksami täpne kellaaeg ja Zoomi link teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Lingvistika Eesti keele kui teise keele oskuse grammatiline areng esimeses ja teises kooliastmes Juhendaja: Reili Argus Doktorant-nooremteadur 1

13. november. Kandidaate informeeritakse intervjuu ajast individuaalselt e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lisainfo

Telefon: 640 9135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 8.3016.30. Õppetööd puudutavate küsimuste korral pöördu palun õppenõustaja poole.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti