Erialad

Käsitöötehnoloogiad ja disain

Haapsalu Kolledž

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava eesmärgiks on oskuslikult kasutada traditsioonilisi käsitöö võtteid tänapäevases tootedisainis.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel

Liiklusohutus

Haapsalu Kolledž

Liiklusohutuse õppekava on mootorsõidukijuhi õpetaja suunaga - 70% õppekava ainetest keskenduvad mootorsõidukijuhi õpetaja pädevuse saavutamiseks ja antud erialal töötamiseks.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel

Rakendusinformaatika

Haapsalu Kolledž

Õpingud rakendusinformaatika õppekaval loovad eeldused infotehnoloogia olulisemate rakendusvaldkondade ning arengusuundade tundmaõppimiseks; toetavad tarkvaraarenduse ja disaini alaste pädevuste kujunemist; annavad baasteadmised ja oskused multimeediumi­vahenditel põhin

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel

Tervisejuht

Haapsalu Kolledž

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tervisejuhi õppekaval saab omandada rakenduskõrghariduse, mille tulemusel saavutatakse head teoreetilised lähtekohad ja praktilised oskused.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel