E

rivajaduse või kroonilise haiguse puhul, mis võib mõjutada akadeemilist edukust ja füüsilise keskkonna kohandamise vajadust ülikoolis, on vajalik, et annaksid endast teada erivajadustega üliõpilaste nõustajale. Andmed on konfidentsiaalsed ja peale erivajaduse märke õppeinfosüsteemis, ei avaldata ega levitata informatsiooni erivajaduse tüübi kohta kolmandatele osapooltele. 

Selleks:

 1. Anna endast teada erivajadustega tudengite nõustajale. 
 2. Esita puude tõend, kus on olemas puude raskusaste.

Küsimuste tekkimisel, võta ühendust erivajadustega tudengite nõustajaga e-posti aadressil maarja.jogioja@tlu.ee või helistades telefoninumbril  (+372)6409127 .

Tugiteenused

 • Akadeemilise raamatukogu pakub teenuseid erivajadustega lugejatele. Kõik teenused on kirjeldatud SIIN.
 • Õppematerjalide kohandamine sobivamasse vormi nägemispuudega ja õpiraskustega tudengitele.
 • Õpikeskuses on olemas  tarkvara Jaws, mis on sobilik vaegnägijatele, nägemispuudega tudengitele ja õpiraskustega tudengitele. 
 • Tugiinimese leidmiseks saab abi Karjääri- ja nõustamiskeskusest. 

Kuigi erivajadus on lai mõiste, on allolevad soodustused  mõeldud eelkõige praegustele või tulevastele tudengitele, kelle erivajadus on tingitud puudest ning kes puude tõttu vajavad kõrvalabi, juhendamist, erivahendeid ja/või -tingimusi

Võta ühendust erivajadustega tudengite nõustajaga, et arutada alljärgnevaid teemasid:

 • Konkurentsist väljastpoolt sisseastumine
 • Nominaalaja ületamisel õppemaksust vabastamine
 • Erivajadustega tudengite stipendiumi taotlemine
 • Akadeemilise puhkuse ajal õppimine

Infotund  erivajadustega tudengitele toimub iga-aastasel üritusel „Stardipauk “ 

Infotunnis käsitletavad teemad:

 • õpikeskkonna kohandamise võimalused
 • ülikooli poolt pakutavad tugiteenused ja soodustingimused
 • erivajadustega üliõpilastele suunatud stipendiumid ning toetused
 • üliõpilaselu
 • raamatukogu teenused

Karjääriinfo erivajadustega noortele

Erivajadustega tudengite nõustaja:

Maarja Jõgioja

TLÜ Karjääri- ja nõustamiskeskus

Ruum S-142

tel: (+372)6409127 

e-mail: maarja.jogioja@tlu.ee