Esileht - Avatud akadeemia - Avatud akadeemia - Sündmused - F2F

F2F

__thumb_-2-2F2-näost-näkku-10_11.jpg

“F2F” on Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia seminaride sari, mis avab teadlastele koostöövõimalusi ettevõtete ja teiste organisatsioonidega nii Eestis kui ka väljaspool. Ülikooli tänased ja homsed partnerid saavad kuulda teadmusmaailma uusimaid mõtteid – iga kord uued teemad.

Seltsis on põnevam ja kasulikum!

F2F & ADAPTER            võrgustiku tunnustusüritus teadlastele ja ettevõtjatele                        
Aeg: 5.detsember kell 14.00-16.00
Koht: Tallinna ülikooli Nova majas (IV korrus, ruum N505)                

5. detsembril toimub ettevõtlusplatvormi ADAPTER tunnustusüritus ettevõtetele ja teadlastele & uurimisgruppidele.

ADAPTERiga on liitunud tänaseks 11 ülikooli ja tehnoloogia arenduskeskust. ADAPTERis on olnud juba mitusada päringut ettevõtetest. Seminari eesmärk on tunnustada ja jagada olulist kogemust, mis on saadud ADAPTERit kasutades ning samuti anda tagasiside ADAPTERi koordineerijatele. Üritusele on oodatud aktiivsed ADAPTERi kasutajad, seotud teadlased, kõik, kel on jagada erinevat laadi kogemust ja kes on jõudnud tulemusteni.

KAVAS:
- Tervitus. Üllatusesinejad.  
- Kokkuvõte senitehtust.
- Näidiskoostöölugu ettevõtja(te) esitluses-kogemused ja kasu koostööst.
- Tunnustamine, tänuavaldus teadlastele ja ettevõtjatele
- Suupisted ja suhtlusnurk.

Seminari vorm: rõõmus jõulueelne ja vahetu kohtumine teadlaste, ettevõtjaja ja ADAPTERi koordineerijatega.

Palun registreerida siin hiljemalt 4.detsembril.

Kontakt: Ingrid Hindrikson, ingrid.hindrikson_01....at....tlu.ee

  

F2F Saksa saatkonna ja   Saksa-Balti    Kaubanduskojaga                  
Aeg: 27. november        
kell 11.00-12.50            
Koht: Tallinna ülikooli Mare majas (ruum M649)
                                                   
  

27. novembril külastavad meid Hr Reinhard Wiemer ja Pr Jana Marin Saksa saatkonnast ning Hr    Hendrik Lume Saksa-Balti Kaubanduskojast. Seekordse F2F seminari eesmärk on tutvustada ülikooli koostöövõimalusi saatkonna ja kojaga seotud ettevõtetele. Proovime leida ühishuvisid ja planeerida ühistegevusi ettevõtetega 2018. aastaks.

Teemafookuses on:
- ettevõtetega koostööplatvorm ADAPTER
- digi ja hariduse valdkond: töökohal õppimine, töötajate andmepõhine hindamine jm (Tobias Ley, Kadri-Liis Kusmin)
- meedia ja kommunikatsioon (Ulrike Rohn)
- ökoloogia keskuse teemad (ökoloogia keskus)

Registreerimine ja kontakt: Katrin Männik, katrinm2....at....tlu.ee

                   
„F2F“ koostöös Ekspordi Akadeemiaga esitleb
“Ristmeedia trendid ja võimalused ettevõtjatele”
Aeg: 13.09.2017 kell 15.00-17.00
Koht: Tallinna Ülikooli Nova maja ruum N307                                                                                                                        

 

     
               

“Ristmeedia trendid ja võimalused ettevõtjatele”  

Septembrikuu F2F toimub koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Üritus toimub 13.septembril kell 15.00-17.00 Nova maja ruumis N307. Ristmeedia õppejõud ja arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar jagab osalejatega mõtteid ristmeedia teemal, millised on trendid ja võimalused? 

Sihtrühm: kohtumisele oodatakse ekspordiga tegelevad naisettevõtjad, ettevõtete esindajad ning ettevõtluse tugistruktuuride esindajad. 

Osalemistasu on kõigile 10 eurot + km (sisaldab tervitusjooki ja snäkke) ning vajalik eelregistreerimine 11. septembrini. NB! Kohtade arv on piiratud.    

Registreerimine: Piret Potisepp, e-mail piret....at....koda.ee;

Katrin Männik, e-mail: katrin.mannik....at....tlu.ee

 

                            

"F2F"  
                        
“Haridusteaduste doktorantidelt ettevõtjatele - Kuidas me mõistame töökohal
õppimist ja millised on
tööandja
võimalused toetada oma personali pädevuste arengut?

Aeg: 05.04.2017 kell 10.00-13.00
Koht:
TLÜ ruum M-649 (Uus-Sadama 5) Mare õppehoones

“Haridusteaduste doktorantidelt ettevõtjatele – Kuidas me mõistame töökohal õppimist ja millised on tööandja võimalused toetada oma personali pädevuste arengut?”

Arutelu märksõnadeks on: õppimise olemuse muutus, õppimine meie igapäeva elu osa, õppimine töökohal, tehnoloogilised lahendused ja õpikeskkonnad täiskasvanu õppimise toetamiseks, õpianalüütika.

Seminari sissejuhatuseks saavad sõna doktorandid ja nende juhendajad:
Tallinna Ülikoolist: Jaanika Hirv (Töökohal õppimine ning selle toetamine), Stella Polikarpus (Situatsiooni teadlikkuse ja probleemilahendus oskuse hindamine virtuaal simulatsioonis),  Kaire Kollom (Õpianalüütika võimaluste kasutamine õpetajahariduses),  Kadri-Liis Kusmin (Tööstus 4.0 töötajate õpimudel Eesti elektroonikatööstuse näitel)

Tartu Ülikoolist: Liina Adov  (Õpihoiakute kujundamine digikirjaoskuse kontekstis), Tormi Kotkas (Loodusteadustega seotud karjäär, vajalikud kompetentsused ja noorte teadlikkus sellest), Pihel Hunt (Õpetaja kompetentside tegevuspõhine hindamine e-portfoolio ning õpianalüütika toel), Ivar Männamaa (Rätsepamängu kasutamine ettevõttespetsiifilises koolituses).

Järgneb diskussioon ettevõtete, ettevõtete liitude, Kutsekoja, EASi jt esindajatega – Muudame doktorantide uurimistöö erinevates töökeskkondades rakendatavaks!

Mõttetöö ergutamiseks pakutakse turgutust!

Palume registreeruda hiljemalt 3.aprilliks SIIN.

Kontakt:
Katrin Männik, TLÜ Avatud akadeemia juhataja
tel. 521 2339
www.tlu.ee/Avatud-akadeemia

"F2F" 22.02.2017                     
“Mis võimalused avab
ADAPTER

kinnisvara- ja ehitusettevõtjatele?”
 

__thumb_-2-F2F adapter.jpg   


Aeg: 22.02.2017 kell 11.00-14.00
Koht: 
TLÜ ruum A-543 (Narva mnt 29) Astra õppehoones                        

Kuue ülikooli ühisalgatusena sündinud koostööplatvormi ADAPTER praktiline seminar keskendus seekord ehitus- ja kinnisvaraarenduse teemadele. Erinevate ülikoolide teadlased tutvustasid oma uurimisteemasid ning tõid ettevõtjatele praktilisi näiteid, kuidas ehitamisel ja hoonete käitamisel ülikoolide pakutavaid võimalusi enda ja oma klientide kasuks ära kasutada. Loe seminari kokkuvõtet SIIT.

Ettekanded:

Tervikrenoveerimine puidust moodulpaneelidega.
Targo Kalamees (TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut)

Radoon siseõhusmillega peaks arvestatama seoses seadusandluses toimuvate muudatustega. Rein Koch  (TÜ Füüsika instituut)

Georadari kasutamine kinnisvaraäris - riskide maandamine alates planeerimisest kuni lammutamiseni. Hannes Tõnisson (TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut)

Kinnisvara arendus ja maakasutuse planeerimine. Siim Maasikamäe (EMU Metsandus- ja maaehitus instituut)

Elamute masskohandamine. Uued võimalused kinnisvara projekteerimisel, turunduses ja müügis. Renee Puusepp (EKA arhitektuuriteaduskond)

Paneeldiskussioon ettevõtjatega: milliseid koostöövõimalusi nähakse ülikoolidega?

Tutvu ettekannetega:
F2F_Renee_Puusepp.pdf (3.7 MiB)Renee Puusepp (EKA) (pdf, 3.7 MiB)
F2F_Rein_Koch.pdf (740 KiB)Rein Koch (TÜ) (pdf, 740 KiB)
F2F_Siim_Maasikmae.pdf (1012 KiB)Siim Maasikamäe (EMU) (pdf, 1012 KiB)

"F2F" 29.11.16 "Milles seisneb Saksamaa edu ülikool-ettevõtte koostöömudelis? Kuidas motiveeritakse praktikuid ülikooliga koostööle? Milliseid meetodeid rakendada praktikapõhises õppeprotsessis?"

__thumb_-2-F2F_05_04.jpg

Aeg: 29.11.2016 kell 10.00-12.00
Koht:
Mare maja 6.korrus, ruum M649 (Uus-Sadama 5, Tallinn)

“Milles seisneb Saksamaa edu ülikool-ettevõte koostöömudelis? Kuidas motiveeritakse praktikuid ülikooliga koostööle? Milliseid meetodeid rakendada praktikapõhises õppeprotsessis?"

Tallinna Ülikoolis toimus järjekordne F2F  kohtumine, kus oma kogemusi jagas Frankfurti Ülikooli õppejõud Frank Werthwein, kes on tuntud praktiliste kogemuste oskuslikus sidumises õppetööga. Werthwein andis ülevaate Baden-Württembergi piirkonna tööstusmaastikust ja sellest, kuidas ettevõtted ülikoolidega koostööd teevad ning kuidas praktikat õppeprotsessi kaasatakse.

Saksamaa kogemus näitab, et ettevõtete ja ülikoolide koostööprojektidest ei jõua lõpule kuni kolmandik ning sageli on selle põhjus ettevõttepoolne liiga suur ajasurve. Sellest hoolimata on ettevõtjatel aktiivne huvi pakkuda üliõpilastele tasustatud praktikakohti ja seeläbi saada hiljem võimalikke uusi töötajaid. Werthweini sõnul on saksa ettevõtjatele iseenesestmõistetav, et töö kõrvalt käiakse õpetamas ka ülikoolis, mis tähendab, et umbes pooled lektoritest ei ole otseselt ülikooli põhipalgal. Ülikoolid omalt poolt näevad ette, et õppejõud töötavad ka mingi osa ajast ettevõtetes praktikutena. Reaalse elu sidumist teaduses ja õppeprotsessis peetakse enesestmõistetavaks ja see suhtumine kannab vilja uute kvaliteetsete toodete ja teenuste arendamisel Saksamaal.

Frank Werthwein teeb koostööd Saksa edukaimas tööstusrajaoonis Baden-Württembergis selliste ettevõtetega nagu Hugo Boss, Porche ja Bosch ning on olnud õppejõu ameti kõrvalt 29 aastat edukas ettevõtja.

Tutvu Frank Werthwein Frank Werthwein_Speaker Profile.pdf (275 KiB)profiiliga.

"F2F" 24.11.16 "Mängustamine ettevõtluses" ja "Arvutitunnetuse füsioloogilised alused ja rakendused".

__thumb_-2-F2F_05_04.jpg

Aeg: 24.11.2016 kell 14.00-16.00
Koht:
BFMi Nova maja 4.korruse lounge (Narva mnt.27, Tallinn)

"Mängustamine ettevõtluses"
(Mängustamiseks peetakse mänguelementide kasutamist mittemängulises keskkonnas)

Toome erinevid näiteid, kuidas tuntud ettevõtted on läbi mängustamise jõudnud paremate majandustulemusteni ning võitnud juurde uusi kliente. (Näiteks Samsung Nation on kasutanud kliendikogukonnas edukalt mängustatud kliendisuhteid  www.samsung.com; RC Cola on kasutanud mängustamist reklaamnäites Superstaari jaht www.alecoq.ee/superstaarijaht või kuidas Nissan Carwings on kasutanud mängustamist auto funktsioonide juhtimise äpi loomisel www.nissanusa.com/blog/carwings-app jt)

"Arvutitunnetuse füsioloogilised alused ja rakendused"

Toome praktilisi näiteid TLÜ laborite tegevustest nagu:
IKT lahendustega kaasneva usalduskäitumise analüüsimine ja kujundamine
Neuroturundus
Neurokunsti (kino, teater) koostööprojektid
Kognitiivse psühhoteraapia rakendamine
Huvilistel on võimalus külastada ka Interaction Design lab (IDLAB) ja User Experience Evaluation (UXLAB) laboreid, kus on uusi mobiilse pilgujälgimise, füsioloogia ning ajutegevuse mõõtmise seadmeid, mis võimaldaksid mõõta kasutaja emotsionaalset ja kognitiivset seisundit.

Seminaril esinevad Martin Sillaots, TLÜ digitehnoloogiate instituudi digitaalsete õpimängude õppekava juht ja Aleksander Väljamäe, TLÜ digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse dotsent, EU FET CSA projekti "BrainHack" (http://hackthebrain-hub.com) teaduskoordinator.

Mõtteid avama on kutsutud kõik teemadest huvitatud ettevõtted ja teadlased!

"F2F" 10.11.16 “Mis on ülikooli teenus? Kuidas saab ülikool olla oma sihtrühmadele (sh õppija, avaliku ja erasektori organisatsioonid) unikaalne? Mis tagab edu?”

__thumb_-2-F2F_05_04.jpg

Aeg: 10.11.2016 kell 16.00-17.30
Koht:
Mare maja 6.korrus, ruum M649 (Uus-Sadama 5, Tallinn)

Oma kogemusi jagab Linda Moir, kes on panustanud juhirollis Virgin Atlantic,
National Air Traffic Services, British Airways teenuse arendamisse, samuti Londoni Olümpiamängud 2012 korraldamisse. Lindal on ka kogemusi ülikoolidega.

Ümarlaua kohtumisele on kutsutud rektoraadi esindajad, instituutide direktorid ja liftikõnelejad koostööfestivalil “Õigel ajal õiges kohas”.

"F2F" 03.05.16 "Turismiettevõtte teenuse arendus Aasia suunal koostöös ülikooliga - kas võimalik või võimatu?"

__thumb_-2-F2F_05_04.jpg

Aeg: 03.05.2016 kell 14.00-16.00
Koht:
BFMi Nova maja 3.korrus, ruum N307 (Narva mnt 27, Tallinn)

Võimalusi avavad ettevõtjatele ja teadlastele:

Mart Reimann/TLÜ (aktiivne turism, seiklusturism, elamusturism), Karin Dean/TLÜ (Aasia kultuuri-, ajaloo- ja keeleruum), Kristiina Kästik/EAS (turismiettevõtte arenguplaanid ja välisturgude potentsiaal), Martti Kalvik/MKM (turismiettevõtte ärimudeli arendamine läbi riikliku toetusmeetme).

Seminari modereerib Ott Pärna/ESTCORP.eu - tulevikuseire ja arendusettevõte (ettevõtja, majandusekspert, spordiaktivist).

Kutsutud on aktiivse turismi vastu huvitundvad ettevõtjad ja teadlased!

Memoga, ettekannetega ja pildigaleriiga saab tutvuda SIIN.

"F2F" 05.04.16 "Ettevõtted, kas olete huvitatud inimressursi hooldamisest ja arendamisest töökohal?"

__thumb_-2-F2F_05_04.jpg

Aeg: 05.04.2016 kell 10.00-12.00
Koht: BFMi Nova maja 4.korrus, kinosaali esine puhkeala

TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut, Haapsalu Kolledž ja Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus teevad koostööd ettevõtetega. Panustatakse inimese liikumis- ja tegevusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni ja tervisekäitumise uurimisse, arendamisse ja säilitamisse. Töötaja kui isiku huvi on järgida tasakaalustatud elustiili, tööandja kui organisatsiooni huvi on rakendada töötajat parimal võimalikul moel!

Seminari avavad Kristjan Port (Loodus- ja terviseteaduste instituudi spordibioloogia dotsent) ja Talis Vare (Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse direktor).

Mõtteid avama on kutsutud kõik töövõime hindamisest ja arendamisest huvitatud ettevõtted ja teadlased!

arendusA4-01.pdf (949 KiB)Vaata lisaks infot innovatsiooni osakute ja nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute kohta, mida rahastavad EAS ja SA Archimedes!

Memoga, ettekannetega ja pildigaleriiga saab tutvuda SIIN.

“F2F” 04.03.16 “Eesti Energia - strateegilised väljakutsed ja koostöövõimalused"

__thumb_-2-F2F 04.03.JPG

Aeg: 04.03.2016, kell 10.30-12.30
Koht:
Taevalabor (Silva V korrus)

TLÜ Avatud akadeemia poolt 4. märtsil korraldatud seminaril F2F “Eesti Energia - strateegilised väljakutsed ja koostöövõimalused” tutvustas ettevõte oma arengu väljakutseid ja ülikooli poolt esitati mitmeid ideid koostööks. Koostöövõimalusi läbi praktiseerimise, täienduskoolituse ja arendustegevuse (organisatsioon, teenus) nähakse loodus-ja terviseteaduste, digitehnoloogiate ja ühiskonnateaduste instituudi esindajate poolt. Eesti Energia poolt tehakse ja plaanitakse innovatsiooniuuringuid järgmistes valdkondades: põlevkivi uuringud, efektiivsem kaevandamine, efektiivsem energiatootmine, konkurentsivõimelised kütusesegud, kvaliteetsemad tooted põlevkiviõlist, hajutatud energiatootmine, keskkonnamõjude vähendamine, kõrvaltoodete vääärindamine, uued turud, nutikas võrk, nutikas tarbimine. 

Külalised Eesti Energia poolt: Veljo Aleksandrov (projektidirektor kaevanduste arenduste suunal), Olavi Tammemäe (keskkonnateenistuse juht), Indrek Aarna (teadus- ja arendustegevuse juht), Tõnis Meriste (keskkonnateenistuse arendusjuht), Kristel Kosk (taastuvenergia projektijuht), Kadi Steinberg (PMO ja partnersuhete juht).

Memoga ja ettekandega saab tutvuda SIIN.

"F2F" 24.11.15 "Uue struktuurifondi võimalustest ettevõtete ja teadlaskonna koostööks"

__thumb_-2-F2F 24.11.JPG


Aeg: 24.11.2015, kell 10.00-12.00
Koht: Nova maja kohvik (BFM, Narva mnt 27)

Kuidas suurendada Tallinna Ülikooli teadlaste võimalusi ja valmisolekut ettevõtetega koostööks? Kas see on võimatu missioon peamiselt sotsiaal-, humanitaar- ja haridusteadustele keskendunud ülikoolis?

Viktor Muuli (ETAg), Tea Tassa (Archimedes), Tea Danilov (EAS).

Eesti riik peab oluliseks ja rahastab ettevõtja ja teadlase koostööd läbi nutika spetsialiseerumise. Tallinna Ülikooli viiest fookusvaldkonnast haakuvad sellega enam digi- ja meediakultuur ning terve ja jätkusuutlik eluviis.

Oma kogemusi jagasid Evelyn Sepp jt (Teenusemajanduse Koda), Külle Tärnov(Tehnopol), Peeter Normak (TLÜ digitehnoloogiate instituut), Kristjan Port (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut), Andres Jõesaar ja Indrek Ibrus (TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut). 

Ettekannetega ja pildigaleriiga saab tutvuda SIIN

__thumb_-2-EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg

Kontakt: 
Katrin Männik
TLÜ avatud akadeemia juhataja
E-post: katrin.mannik....at....tlu.ee

F2F 22.veebruaril kell 11.00-14.00

“Mis võimalused avab ADAPTER kinnisvara- ja ehitusettevõtjatele?”

F2F 05.aprillil kell 10.00-13.00

“Kuidas me mõistame töökohal õppimist ja millised on tööandja võimalused toetada oma personali?