Esileht - Avatud akadeemia

Loomehäkk pakub ettevõtlikele tudengitele nutikaid väljakutseid

22.02.2018

Juba kolmandat aastat on ärksama meelega loomeinimestel võimalik riskivabalt katsetada huvitavaid ja innovaatilisi valdkondi lõimivaid ideid. Läänemeremaade suurim loomealade arendusmaraton (hackathon) toob kokku sadakond kodumaist ja rahvusvahelist osalejat – loovisikud, programmeerijad ja äriarenduse entusiastid.

Väikestes meeskondades pühendutakse 48 tunni vältel uute teenuste ja toodete arendamisele loomemajanduse valdkondades. Viie toimunud Loomehäki vältel on loodud uusi digilahendusi mängunduse, filmitööstuse, kultuuripärandi, muusika, disaini, televisiooni, kunsti, kirjanduse ja arhitektuuri vallas. Lisaks digilahendustele on loodud ka füüsilisi tooteid, nende hulgas näiteks haiku-vormis ilma ennustav polümeersavist elektrooniline öökull Toku.

Arendusmaratoni eesmärk on pakkuda kõrgelt motiveeritud meeskondadele platvormi õppimiseks, uute tehnoloogiate (nt virtuaal- ja liitreaalsus) katsetamiseks, aruteluks ning ettevõtlike oskuste ja hoiakute omandamiseks. Intensiivne arendustöö kulmineerub avalike esitlustega ekspertidest koosneva žürii ees. Kui ettekanded on ära kuulatud ja meeskonnad auhinnatud, ei jää ideed nurka seisma. Loomehäkk on avalöögiks ülikoolideülesele äriideede arendusprogrammile STARTERcreative, mille raames on osalejatel võimalik leida oma ideele jätkusuutlik ärimudel.

Ülikooli muutuv roll ja ühiskondlik vastutus

Kantuna osalejate uudishimust, on Loomehäki fookuses „suurte küsimuste“ esitamine ja homsete väljakutsete lahendamine. Seetõttu on mitmed innovatsioonihuvilised organisatsioonid olnud nõus korduvalt sündmust nõu ja jõuga toetama. Kaasatud osapoolte hulk on aukartust äratav – ligi 30 nimekat Eestimaist ja rahvusvahelist partnerit on pakkunud oma eksperte mentoriteks, toonud kasutamiseks tipptasemel tehnoloogiat ning andnud välja erinevaid auhindu.

Samas tuleb vaadata kaugemale turundusedust ja kaasatud partnerite arvust. Kasvava komplekssuse ja interdistsiplinaarsuse tingimustes peavad ka ülikoolid lahendama aina keerulisemaid väljakutseid. Seda nii teadus- ja arendustöös kui ka tudengite ettevalmistuse osas. See tähendab, et tulevikuprobleemide lahendamiseks vajame me väga mitmekesiste oskustega inimesi. Selle valguses on maailma üks juhtivaid tulevikuseire fookusega haridusasutusi Singularity University võtnud oma tegevuspõhimõtteks muutuva, ebakindla, kompleksse ja ebamäärase (VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) maailmakäsitluse.

Kui varasemalt rõhutati tehniliste alade olulisust (STEM – science, technology, engineering, mathematics), siis täna on ka iduettevõtluse meka Silicon Valley hakanud populariseerima loovalade tähtsust innovatsiooni rakendamisel (STEAM – science, technology, engineering, arts, mathematics). See tähendab kitsama valdkondliku käsitluse asendumist interdistsiplinaarsema maailmavaatega. Ehk siis, lõimides valdkondi, saavutatakse paremaid tulemusi. Nende multidistsiplinaarsete teadmiste ja oskusega inimeste ettevalmistamise kohtus lasub aga ülikoolidel.

Loomehäkk ongi üks instrument, mis oma paindliku formaadi abil võimaldab tuua kokku erinevaid osapooli, tehnoloogiaid ja ideid. Ja nagu komplekssetele väljakutsetele kohane, ei ole ühelgi osapoolel võimalik saavutada tulemusi üksinda. Tallinna Ülikool on võtnud loomemajanduse oma tegevuste fookusesse ja asunud aktiivselt erinevaid partnereid kaasama. Ka Loomehäki formaat toetab kaasamist, nimelt on ettevõtetel võimalus pakkuda välja oma organisatsiooni või valdkonnaga seotud ideid ja anda neid meeskondadele lahendamiseks.

Kes võitis ja mis sai edasi?

Loomehäki võitjameeskonnad on läbi aegade olnud väga eriilmelised, seda nii meeskonna suurusest, valitud valdkonnast kui ka idee saatusest tulenevalt. Mõned tiimid on tänaseni tegevad, teiste puhul aga pole algse ideega seotud hüpoteesid leidnud kinnitust ning siis on liigutud edasi parematele jahimaadele. Proovijatel süda rahul ja Loomehäkil niisamuti.

Näiteks viis viimase Loomehäki võidu koju meeskond MOED, kes loob rakenduse, mille abil saavad õpetajad ja lapsevanemad jälgida laste kehalise kasvatuse tulemusi ja arengut ajas. Rakendus aitab 2018. aasta sügisel kasutusele võtta ka uut kehalise kasvatuse hindamissüsteemi Eesti koolides. Mängulise elemendina saavad lapsed võistelda omavahel ja klasside kaupa.

Neljanda Loomehäki võitjaks pärjati aga meeskond Scope, kes arendas veebipõhist videotootmistarkvara. Teise koha pälvis toona tiim Japira, kes 48 tunni jooksul töötas välja green screen tehnoloogial põhineva rakenduse Eesti Vabariigi 100 juubeli tähistamiseks. Tihti juhtub, et žürii peab maha tuliseid vaidlusi selle üle, milline meeskond võitu väärib. Nii oli ka sel korral.

Mõnikord osutub aga žürii ja publiku lemmikuks mõni intrigeeriv ja vahva mõte, mida sooviks väga realiseerumas näha, kuid mille puhul on tulem üllatav. Näiteks kolmanda Loomehäki võitja, toonase NO99 teatri juhi Paul Aguraiuja poolt juhitud tiim Thank You App soovis anda publikule võimaluse oma lemmiknäitlejaid tänada virtuaalsete lilledega (mikromaksed), mida siis hiljem rahaks saab vahetada. Idee oli vahva, kuid sellest innustusid kõik (meeskond, žürii, publik, investorid, potentsiaalsed kliendid) peale näitlejate endi. Lisaks osutus tehniline teostus ja ärimudel oodatust keerukamaks.

Täna tegutsevatest ja tuntumatest Loomehäki võitjatest võib ehk välja tuua Fanvestory, mis võimaldab igaühel oma lemmikartistide muusikasse investeerida. Kui lugu osutub populaarseks, teenib ka investor loo pealt raha. Muusik saab aga omakorda maandada riske ja rohkem loomingule keskenduda. 

Arusaadavalt on ideede loetelu mittetäielik. Loomehäki raames on oma ideid esitlenud natukene alla saja meeskonna ja peagi on oodata lisa. Sündmus on ennekõike mõeldud erinevate õppetasemete õppuritele (õppuritele osalemine tasuta), kuid oodatud on kõik särasilmsed sädeinimesed, partnerid ja huvilised. 

Loomehäkki korraldavad Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia koostöös nelja partnerülikooli (EBS, EMTA, EKA, Mainor), Digitaalse Loovmeedia Inkubaator Digixi ja Tallinna Ettevõtlusinkubaatoritega. Täiendavalt on kaasatud kõik suuremad Eesti ettevõtluse tugiorganisatsioonid (sh Tallinna Ettevõtlusamet, Prototron, Ajujaht, ESTBAN). Loomehäki läbiviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Marek Mühlberg
Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia
Startup-ettevõtluse ja partnersuhete ekspert