Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppetöö - Tunniplaanid ja nominaaljaotused

Tunniplaanid ja nominaaljaotused

Koond-tunniplaanid

Bakalaureuseõpe
Eriala nimetusKoond-tunniplaanNominaaljaotused
Ajakirjandus Ainepakkumised sügis 2016 Nominaalplaan2017
Filmikunst

Sügissemester 2017

Nominaalplaan2017

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan2016
Nominaalplaan2017
Koreograafia Ainepakkumine sügis 2016 Nominaalplaan2016
Audiovisuaalne meedia Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan2016 Nominaalplaan2017
Reklaam ja imagoloogia Ainepakkumised sügis 2016 Nominaalplaan2016
Nominaalplaan2017
Ristmeedia filmis ja televisioonis Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan2016
Nominaalplaan2017 
Suhtekorraldus Ainepakkumised sügis 2016 Nominaalplaan2016
Nominaalplaan2017
Magistriõpe
Eriala nimetusKoond-tunniplaanNominaaljaotused
Audiovisuaalne meedia: televisioon,dokumentaalfilm Tunniplaan on nähtav ASIOs
Filmikunst (Kino Eyes) BFMi tunniplaan on nähtav ASIOs
Kommunikatsioon Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan2016
Nominaalplaan2017
Kommunikatsioonijuhtimine Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan2016 Nominaalplaan2017
Koreograafia Ainepakkumine sügis 2016 Nominaalplaan2016-2017
Kunstiõpetaja Ainepakkumine sügis 2016 Nominaalplaan2016
Nominaalplaan2017
Muusikaõpetaja Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan2016
Nominaalplaan2017
Televisioon:režii, toimetamine ja tootmine

Ainepakkumine kevad 2017

Nüüdismeedia

Tunniplaan on nähtav ASIOs

Nominaalplaan2017

Leia oma õppenõustaja!

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.