Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Instituut - Nõukogu

Nõukogu

Nõukogu liikmed:

NimiAmetinimetus
Peeter Normak instituudi direktor, rakendusinformaatika akadeemilise suuna juht 
David Lamas interaktsioonidisaini professor, inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna juht 
Madis Lepik matemaatika didaktika dotsent, matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht
Kai Pata haridustehnoloogia vanemteadur, digitaalsete õpiökosüsteemide akadeemilise suuna juht 
Sirje Virkus infoteaduste professor, infoteaduste akadeemilise suuna juht 
Hans Põldoja haridustehnoloogia lektor, instituudi õppejuht 
Kairit Tammets haridustehnoloogia vanemteadur, haridustehnoloogia keskuse juht
Mart Laanpere haridustehnoloogia vanemteadur 
Mart Abel matemaatika professor 
Aira Lepik raamatukogunduse lektor 
Ants Sild AS Baltic Computer Systems, juhataja 
Agu Leinfeld AS Datel, tehnoloogiadirektor 
Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu, peadirektor 
Andres Jõesaar                
arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, ristmeedia dotsent 
Tobias Ley
haridusteaduste instituut, õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor 
Kristjan Port loodus- ja terviseteaduste instituut, spordibioloogia dotsent 
Tauri Kirsipuu informaatika eriala bakalaureuseõppe üliõpilane 
Imbi Esko matemaatika eriala bakalaureuseõppe üliõpilane 
Kadi Seeme infoteaduste eriala magistriõppe üliõpilane 
Romil Rõbtšenkov infoühiskonna tehnoloogiad eriala doktoriõppe üliõpilane 

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi