Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Teadus

Teadus

Digitehnoloogiate Instituudi teadustegevus keskendub järgmistele uurimissuundadele: 

  • Digitaalsed õpiökosüsteemid: haridustehnoloogia (sh töökohapõhine õpe), digitaalse õppevara mudelid, autorsüsteemid ja õppedisain, veebipõhised õpikeskkonnad ja pädevushalduse lahendused,  õpianalüütika, hariduslik andmekaeve, informaatika didaktika ja digitaalsed õpimängud;
  • Inimese ja arvuti interaktsioon: interaktsioonidisain, arvutitunnetus;
  • Infoteadused: digitaalraamatukogundus, info- ja teadmusjuhtimine, kultuuripärandi digiteerimine, metaandmed ja standardid, info-, digi- ja meediapädevuste edendamine;
  • Rakendusinformaatika: IT-õppe juurutamine kõrghariduses (sh mitte-IT erialadel), andmeanalüüs;
  • Matemaatika ja matemaatika didaktika
    summeeruvusmeetodid, funktsioonide lähendamine, topoloogilised algebrad; rakendusmatemaatika; matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, matemaatika õpitarkvara
Kontakt

Kairit Tammets
Telefon: +372 640 9355
E-post: kairit.tammets....at....tlu.ee