Esileht - Eesti demograafia keskus - Inimesed

Inimesed

__thumb_-2-2017 EDK avalehe foto.jpg


Luule Sakkeus
(PhD demograafias) – juhataja,  vanemteadur. Valdkonnad: rahvastikutervis, välispäritolurahvastik, põlvkondadevahelised suhted, riigiandmekorraldus.

Allan Puur (PhD demograafias) –  juhtivteadur. Valdkonnad: sündimus ja peremoodustus, rahvastikuvananemine, riigiandmekorraldus. 

Jaak Valge (PhD ajaloos) –  juhtivteadur. Valdkonnad: Eesti majanduslik ajalugu, demokratiseerumine ajaloolises perspektiivis.

Martin Klesment (PhD demograafias) –  vanemteadur. Valdkonnad: rahvastiku majandustegevus, sündimus, ajaloolised rahvastikuallikad.

Michel Poulain  (PhD demograafias) – vanemteadur. Valdkonnad: pikaealisuse determinandid, rahvusvaheline rändestatistika ja rakenduslik demograafia.

Lauri Leppik (PhD sotsiaalteadustes) – vanemteadur. Valdkonnad: rahvastikupoliitika, pensionikäitumine.

Kersti Lust (PhD ajaloos) - vanemteadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Leen Rahnu (PhD demograafias) –  teadur. Valdkonnad: sündimus ja peremoodustus, välispäritolurahvastik.

Hannaliis Jaadla (PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Anne Herm (PhD demograafias) – teadur. Valdkonnad: rahvastikuvananemine ning vanemaealiste kooseluvormid, rahvastikustatistika.

Katrin Schwanitz (PhD demograafias) - teadur. Valdkond: peredemograafia.

Tiina Tambaum  (MA, Mag, MBA) – teadur, SHARE Eesti projektijuht. Valdkonnad: aktiivsena vananemine, eakate õpe.

Mark Gortfelder ( MA ajaloos) – nooremteadur. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Liili Abuladze (MSc demograafias) – projektijuht. Valdkonnad: sündimus, välispäritolurahvastik, põlvkondadevahelised suhted.

Asta Põldma (MSc demograafias) –  teadusassistent. Valdkonnad: rahvastikupoliitikad, rahvastikuvananemine.

Margus Maiste (MSc demograafias) – doktorant. Valdkonnad: ajaloodemograafia.

Vaata ka keskuse kohta tutvustavat brošüüri (inglise keeles).