Esileht - Haridusteaduste instituut - Sisseastumine - Doktoriõpe

Doktoriõpe

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline. Eesti oma tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid. Välisjuhendajate kõrge osakaal on üks näitajatest, mis eristab meid positiivselt teistest Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest.

Rahvusvaheline on ka ülikoolis õppivate doktorantide kogukond. Kõrvuti Eestist pärit doktorantidega õpib siin hulk välisriikidest pärit doktorante.

Ootame õppima kasvatusteaduste või sellega seonduvas valdkonnas magistritaseme (või sellega võrdsustatud) haridust omavaid võimekaid üliõpilasi, kel on huvi ja motivatsioon omandada kõrgtaseme kvalifikatsioon instituudi viljeldavast teadustemaatikast.

Õpetajaharidus ja kasvatusteadused
Kasvatusteadused Õppekava (ÕIS) 5

Usume, et erinevate koolkondade ja traditsioonide kokkupuutel sünnivad uued ja innovaatilised ideed ning arenevad iseseisvad kriitiliselt mõtlevad noored teadlased ja tippspetsialistid. Seepärast oleme seadnud eesmärgiks, et kõik doktorandid omandavad õpingute jooksul välisülikoolis õppimise ja teadustöö tegemise kogemuse. Stipendiumivõimalusi mobiilsuseks on mitmeid ning ülikool toetab doktorante sobiva välisülikooli või teadusasutuse leidmisel.

Sisuline teadusalane koostöö ülikooli ja doktorandi vahel algab juhendajast, kuid võiks kujuneda õpingute jooksul oluliselt laiemaks. Tallinna Ülikool on prioriteediks seadnud interdistsiplinaarsete teadusrühmade loomise ja vastavate algatuste ning teadusprojektide toetamise. Meie soov on, et doktorandid mitte ainult ei osaleks aktiivselt koduinstituudi teadustöös, vaid tooksid värskeid ideid ülikooli vereringesse ning looksid või aitaksid tugevdada sildu erinevate teadus- ja loometöö valdkondade vahel.

Doktoranditoetus

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on tasuta ning lähtuvalt riiklikest seadustest makstakse kõigile täiskoormusega õppivatele doktorantidele toetust 422 eurot kuus. Kui doktoritöö teema on seotud mõne suurema teadusprojektiga, tekib sageli võimalus maksta doktorandile lisaks ka stipendiumi või pakkuda nooremteaduri töökohta.

Õppeaeg

Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on 4 aastat, kuid võimalik on õppida ka osalise koormusega või eksternina. Doktorikraadi omandamiseks on vaja läbida doktoriõppekavas ettenähtud õpingud, teha teadustööd ning kirjutada ja kaitsta doktoriväitekiri.

Lisainfo

Kui olete otsustanud ühe Tallinna Ülikooli doktoriõppekava kasuks, siis vii end kurssi vastuvõtunõuetega. Võta kindlasti ühendust ka õppekava juhi, vastava doktorikooli või instituudi direktoriga, et uurida võimalusi ning pidada aru oma huvist lähtuva teema ja võimaliku juhendaja osas.

Rohkem infot kasvatusteaduste doktoriõppekava kohta leiad siit