Esileht - Haridusteaduste instituut - Teadus

Teadus

Haridusteaduste instituudi teadustegevuse profiil on seotud akadeemiliste suundadega.
Peamised teadustöö suunad:
 • Elukestva õppe võimekus, õppimine ja ühiskond
 • Õppiv inimene kui kasvatusfilosoofia, kasvatusteaduse, pedagoogika, didaktikate ja õpetajahariduse põhiprobleem
 • Õpetaja ja koolijuhi positsioon ühiskonnas
 • Õpetajate õpikäsitused ja õpetamise sotsiokultuuriline kontekst
 • Muutunud õpikäsitus ja innovaatilised õpikeskkonnad
 • Muutuva õppimis- ja õpetamiskultuuri hindamine ennastjuhtiva õppija ning õpetaja töö kontekstis
 • Muutuva õppimis- ja õpetamiskultuuri kujundamine, hindamine, monitooring
 • Õpetajate professionaalsus
 • Võtmepädevused
 • Soouuringud
 • Eesti kasvatusteaduslik mälu
 • Järgmise põlvkonna digitaalsed õpikeskkonnad ja -vahendid
 • Uued IKT-põhised meetodid õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamiseks
 • Kaasav haridus
Kontakt

Kaija Kumpas-Lenk  Teaduskoordinaator                                                                                                                                            Telefon: +372 619 9704
E-post: kaija.kumpas-lenk....at....tlu.ee