Esileht - Haridusteaduste instituut - Teadus - Teadusteema "Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst"

Teadusteema "Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst"

Uurimisteema "Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst" (2014-2019) fookuses on õpetajate professionalism ning õpetaja ameti professionaliseerumise tulevikustsenaariumid. Teema raames läbiviidavad uuringud haaravad kolme haridussektori (alus-, üld- ja kutseharidus) õpetajaid.

Uurimisteema peamiseks eesmärgiks on mõista, kuidas globaalsed sotsiaal-majanduslikud, kultuurilised ja hariduspoliitilised muutused ning õpetajate elulood ja õpetajaks kujunemise individuaalsed teed on mõjutanud õpetajate professionalismi ja professionaalsust Eestis.

Kesksed uurimisküsimused

  • Kuidas erinevate haridussektorite (alus-, üld- ja kutsehariduse) õpetajad kirjeldavad, mõistavad ning kogevad oma professionaalsust?
  • Millised on õpetajate professionalismi struktureerivad kesksed tegurid?
  • Milline on õpetajate professionaalsuse mõju nende igapäevatööle, õpetamispraktikatele ja haridusmuutuste omaksvõtule?
  • Kuidas haakub professionaalsus ja õpetajate professionalism töö ja igapäevaelu tasakaalu temaatikaga?
  • Kuidas lõimuvad õpetajate professionaalsuse kontseptsioonid ühiskonnas levinud arusaamaga õpetaja professionalismist? Kas nende visioonide lõimumine/vastuolu võimaldab ennustada haridusreformide edukust või ebaõnnestumist?
  • Millised on tõenäolised õpetajate professionalismi tulevikustsenaariumid ning milline võiks olla Eesti sotsiaal-majandusliku ja kultuurilise konteksti jaoks parim stsenaarium?
Uurimisteema meeskond Doktorandid
Prof Ivor Frederick Goodson Anne-Mai Näkk
Prof Krista Loogma Lianne Teder
Prof Marika Veisson Kristi Mets
Prof Aino Ugaste Maarja Tinn
Teadusprorektor Katrin Niglas Maire Tuul
Dots Inge Timoštšuk Maret Aasa
Vanemteadur Rain Mikser Meidi Sirk
Vanemteadur Meril Ümarik Reeli Liivik
Pärje Ülavere
Tiina Peterson


Tutvu publikatsioonide ja sündmustega.

Institutsionaalse uurimisteema Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst rahastaja on Haridus- ja Teadusministeerium.