Esileht - Humanitaarteaduste instituut

13. muutuva keele päev

Toimub: 17.11.2017, kell 11:00-17:00
Koht: Tallinna Ülikool, A-325

13. muutuva keele päev toimub Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudis 17. novembril. 

Traditsioonilisele teemapäeval esinetakse ettekannetega aktuaalsetest keeleteoreetilistest ja rakenduslikest küsimustest, mida ühendab teema "Püsivus ja muutuvus keeles". 

Muutuva keele päeva teesivihiku leiab siit.

Ajakava:

 

SEKTSIOON 1 ruum A325

Juhatab Virve-Anneli Vihman

11.00–11.30

Mare Kitsnik 

"Eesti keele kui teise keele funktsionaalne ja lingvistiline areng"

11.30–12.00

Rita Anita Forssten, Liljana Skopinskaja

"Comparative analysis of Idiom Selection between Two Estonian Form 6 EFL Textbooks from 1982 and 2014: Reflecting Changes in Idiom Teaching"

12.00–12.30

Dékány Éva 

"New relative clauses in Khanty"

12.30–13.00

Ekaterina Georgieva 

"Modal non-finite clauses in Udmurt"

Lõunapaus

 

 

SEKTSIOON 2 ruum A325

Juhatab Annika Hussar

14.00–14.30

Heiki-Jaan Kaalep 

"Netikeele kirjakeelestumisest"

14.30–15.00

Helle Metslang, Külli Habicht

"Kirjakeel läbi sajandite: vahekeelne, emakeelne või midagi kolmandat"

15.00–15.30

Liina Pärismaa 

"Lauseeituse vormivalikutest 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles"

Kohvipaus

 

 

SEKTSIOON 3

ruum A325

Juhatab Helle Metslang

SEKTSIOON 4

ruum S243

Juhatab Reili Argus

16.00–16.30

Natalia Vaiss 

"Kui "partitiivsed" on partitiivverbid? Keeleõppija vaatenurk"

Virve-Anneli Vihman, Marilyn Vihman 

"Lähme mintsi:" ühest produktiivsest morfofonoloogisest mallist"

16.30–17.00

Carl Eric Simmul

"Kontekstuaalsed konverbid eesti kirjakeeles: des- ja mata-vormi polüseemiast"

Annika Hussar, Tiina Rüütmaa 

"Muutuv keel ja eesnimed"

17.00–17.30

Andra Rumm

"Eriküsimuste vastused eesti suulises suhtluses"

Evar Saar 

"Võrumaa suurtalude põllunimedest"

17.30–18.00

Renate Pajusalu, Maria Reile, Piia Taremaa, Tiina Nahkola, Tereza Špongolts

"Relatiivlaused ruumiliste viitevahenditena eesti, soome ja vene keeles"

Mariko Faster, Hipp Saar

"Eesti lehmanimedest"

 

 

Lõpetus

ruumis A-346

 


Korraldajad Helle Metslang, Ilona Tragel, Reili Argus