TÜHI võlapäeval on võimalik sooritada järeleksameid.

2018/2019. õppeaastal toimuvad TÜHI võlapäevad järgmistel aegadel:

             14.06.2019 kell 10.00 ruumis S-240;   REGISTREERU 14.06 VÕLAPÄEVALE

             17.06.2019 kell 10.00 ruumis M-134. REGISTREERU 17.06 VÕLAPÄEVALE

  • Võlapäeva eksamiteks ei saa ÕISis registreeruda, vaid seda teeb üliõpilase eest õppenõustaja (kõikidele teistele eksamitele on üliõpilasel ÕISis registreerumine kohustuslik).
  • Võlapäeval saab teha järeleksamit kuni kahes TÜHI loetavas aines (koodid lõpuga HT).
  • Sooritada saab ainult neid aineid, kus toimus kirjalik auditoorne eksam. 
  • Võlapäevale pääsevad ainult õigel ajal registreerunud üliõpilased.
  • Kui üliõpilane ei ilmu võlapäevale ega tühista registreerumist hiljemalt üks tööpäev enne eksamit, kantakse õppekaardile tulemuseks F/MA.
  • Eksamile tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend.

Aineid, mis lõppesid iseseisva tööga, esseega vms, sel päeval sooritada ei saa. Nende sooritamiseks palun võtta ühendust õppejõuga ja leppida kokku kuupäev ja kellaaeg ning töö esitamise viis ning paluda õppejõul järeleksam välja kuulutada.

PS! Õppejõud ei hinda (ei võta vastu) tööd, kui üliõpilane ei ole järeleksamile registreerunud!

14.06.2019 toimuvale võlapäevale saab registreeruda kuni 11.06.2019 kell 23.59.

17.06.2019 toimuvale võlapäevale saab registreeruda kuni 13.06.2019 kell 23.59.