2017/2018. õppeaasta järgmine TÜHI võlapäev toimub 14.06.2018 kell 10.15 auditooriumis M-218. Võlapäevale registreerumine toimus kuni 10.06.2018.

  • Võlapäeva eksamiteks ei saa ÕISis registreeruda, vaid seda teeb üliõpilase eest õppenõustaja (kõikidele teistele eksamitele on üliõpilasel ÕISis registreerumine kohustuslik).
  • 14.06.2018 saab sooritada järeleksameid (õppekaardil peab olema kirjas aine negatiivne sooritus või MI) 2017/2018. õa kevadsemestril deklareeritud ainete.
  • Võlapäeval saab teha TÜHI loetavates ainetes (koodid lõpuga HT) kuni kaks järeleksamit.
  • Sooritada saab ainult neid aineid, kus toimus kirjalik auditoorne eksam. 
  • Võlapäevale pääsevad ainult õigel ajal registreerunud üliõpilased.
  • Kui üliõpilane ei ilmu võlapäevale ega tühista registreerumist hiljemalt üks tööpäev enne eksamit, kantakse õppekaardile tulemuseks F/MA.
  • Eksamile tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Aineid, mis lõppesid iseseisva töö, essee vms, sel päeval sooritada ei saa. Nende sooritamiseks palun võtta ühendust õppejõuga ja leppida kokku kuupäev ja kellaaeg ning töö esitamise viis ning paluda õppejõul järeleksam välja kuulutada.

PS! Õppejõud ei hinda (ei võta vastu) tööd, kui üliõpilane ei ole järeleksamile registreerunud!