Projekti "SustainBaltic" eesmärgiks on koostada rannikualadele ruumilise arengu plaanid, mis hõlmaksid kooskõlaliselt looduskeskkonna säilitamise ning inimtegevusega seotud  sotsiaalse- ja majanduskeskkonna arendamise vajadusi, samuti sujuvat ning kavandatud ruumikasutust ranniku- ja mereruumi vahel.

Projekti raames on kavas koostada 4 plaani, kaks neist Soome - Satakunta ja Varsinais-Suomi  piirkonna ja kaks Eesti Lääne- ja Harjumaad hõlmava ning Lääne-Viru rannikuala kohta.

Metodoloogiliselt kasutatakse ICZM lähenemist ehk rannikuala tsoonide integreeritud korraldamist (ICZM on lühend inglisekeelsest väljendist integrated coastal zone management). Rannikualade integreeritud korraldamine on Euroopa Liidu ranniku- ja mereala poliitika üks osa, mille raames on antud liikmesriikidele soovitusi selliste integreeritud plaanide koostamiseks.

Projekti „SustainBaltic" koostööprojekt, kus osalevad Turu Ülikool (projekti juhtpartner), Satakunta maakonna nõukoguEesti MaaülikoolSoome Keskkonna Instituut, Tallinna Ülikool ja Lääne-Viru Maavalitsus.

Projekti toetab EL Kesk-Läänemere programm. Projekti kogumaksumus on 1 308 230 eurot, sellest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERDF) 1 023 760 eurot.

Projekti kestvus on 1. september 2016 kuni 28. veebruar 2019.

Rohkem infot:

Projekti "SustainBaltic" kodulehekülg, projektijuht Reija Hietala, reija.hietala@utu.fi

Tallinna Ülikooli kontaktisik:

Tarmo Pikner

CB logo RGB (1).jpgEU flag English horizontal RGB (1).jpg