Esileht - TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus

Keskusest

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) eesmärgiks on toetada kõrgetasemeliste interdistsiplinaarsete teadusprojektide algatamist ja läbiviimist, mis hõlmavad endas käitumisviiside uurimist koostöös psühholoogia, neuroteaduste ja loodusteadustega. Neuropsühholoogia ja teised psühholoogia valdkonnad on oluliseks käitumisuuringute läbiviimisel, selgitades, kuidas ajutegevus mõjutab psühholoogilisi protsesse ja käitumist ning seeläbi ka inimeste töövõimet, motivatsioone, ajendeid ja käitumismustreid. See valdkond on oluline nii terve ja jätkusuutliku eluviisi kujunemiseks indiviidi ja kogukonna tasandil, aga ka sisend õppedidaktika arendamiseks. Erinevate KNT uuringute rakenduslik väärtus seisneb tulemuste kasutamises hariduspsühholoogias, erivajadustega laste arengu toetamisel koolis, tervise- ja rehabilitatsiooniteenuste arendamisel jne.

Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse tegevuse peamisteks suundadeks on:

 1. Inimese adaptiivsete omaduste ja käitumisviiside uurimine psühholoogia, käitumis- ja neuroteaduste meetoditega ning tõenduspõhiste sekkumismeetodite väljatöötamine inimeste kohanemisvõimekuse ja psühholoogilise heaolu suurendamiseks;
 2. Neurodegeneratiivsete protsesside molekulaarse uurimistöö ühendamine kliiniliste uuringutega otsimaks uusi ravimikandidaate nende haiguste raviks nii Parkinsoni tõve (PT) kui ka teiste neurodegeneratiivsete haiguste ravis.

Tippkeskuse tuumikmeeskond:

 • Aaro Toomela: Kognitiivsete protsesside seosed neuropsühholoogiliste mehhanismidega, neuropsühholoogilised meetodid.
 • Aleksander Pulver: Psühhomeetriliste meetodite kasutamine ja isiksuse protsesside seostamine neuropsühholoogiliste protsessidega.
 • Eve Kikas: Eneseregulatsiooni ja käitumismustrite areng ja seostmine neuropsühholoogiliste protsessdeiga.
 • Reimo Rivis: Keskkonna mõju inimese käitumisele.
 • Romi Mankin: Stohhastiliste protsesside rakendamine protsesside ennustamiseks.
 • Tiit Land: Oksüdatiivse stressi ja põletikuliste protsesside seosed käitumishäiretega.
 • Ruth Shimmo: Bioanalüütilise keemia meetodite lõimimine neuropsühhofarmakoloogiaga.
 • Rando Tuvikene: Instrumentaalanalüüsi meetodite rakendamine käitumisalastes uuringutes.
 • Airi Värnik: Vaimsete häirete ravi ja ennetamise neuropsühholoogilised mehhanismid.
 • Jan Johansson: Neurodegeneratiivsete haiguste molekulaarse tausta uurimine.
 • Madis Metsis

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse nõukogu:

 • Ruth Shimmo, keskuse juhataja
 • Airi Värnik
 • Aleksander Pulver
 • Romi Mankin
Kontakt

Ruth Shimmo, keskuse juhataja
E-post: ruth.shimmo....at....tlu.ee
Telefon: 640 9400