Esileht - Ametiühing

Ametiühingust

       
Tallinna Ülikooli ametiühing on iseseisev, omaalgatuslik ja vabatahtlik ühendus, mis tegutseb oma liikmete töö- ja teenistusalaste huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamise ja kaitsmise eesmärgil.

Aadress: Tallinn 10120, Narva mnt 25, ruum T-303
Telefon: 640 9199

Juhatuse esimees: Tõnu Idnurm
vastuvõtt toimub neljapäeval 15:00 - 16:15 ruumis A-309 või eelneval kokkuleppel tonu.idnurm(at)tlu.ee, telefon 6409 454

Raamatupidaja: Helve Siivo
vastuvõtt toimub esmaspäeval 11:30-13:00 ruumis T-303 või eelneval kokkuleppel hsiivo(at)tlu.ee

Juhatuse liikmed, usaldusisikud:

Triin Roosalu - Ühiskonnateaduste instituut

Katrin Karus - Akadeemiline Raamatukogu

Tiiu Rumen - Humanitaarteaduste instituut

Pille Saar - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instiuut

Linda Pallas - Pensionär