Esileht - Haapsalu kolledž

HPP projektimeeskond osaleb Stockholmis Euroopa Rahvatervise konverentsil

26.10.2017

1.-4. november 2017 toimub Stockholmis X Euroopa Rahvatervise konverents, mille fookuses on jätkusuutlikud, vastupidavad ja terved kogukonnad. EPH konverentsi eesmärk on aidata kaasa rahvatervise parandamisele Euroopas, pakkudes võimalusi teabe vahetuseks ja aruteluks nii teadlastele, poliitikakujundajatele kui ka praktikutele. Konverentsile on hetkeseisuga registreerunud juba üle 1700 osaleja.

Haapsalu kolledžist suundub konverentsile Tervisejuhi õppekava arendusprojekti HPP meeskond, kes tutvustab konverentsil posterettekandega projekti raames teostatud uuringu esmaseid tulemusi. Uuringu andmeid koguti nii Eestis, kui ka Soomes 2017. aasta kevadel internetiküsitluse vormis. Eesti ja Soome vastanutel oli valdavalt ühine nägemus tulevikus kõige vajalikumaks osutuvate kompetentside osas. Postri ja uuringu esmaste tulemustega on võimalik tutvuda projekti kodulehel.

Kairi Märk, projektijuht, Central Baltic programm