Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus

Haridusinnovatsiooni keskus

Väljakutse

Vastuolu muutuva ühiskonna ning jätkuvalt traditsioonilise kooli- ja õpikorralduse vahel on saanud paljude riikide jaoks tõsiseks pähkliks. Erinevate siltide all - uus haridusparadigma, konstruktivistlik lähenemine, kaasav õppimine, huvitav kool – käib innukas otsimine sooviga leida viise ja võtteid kooli toomiseks 21. sajandisse.

Eesti elukestva õppe strateegia pakub välja liikumise muutunud õpikäsituse suunas – „... eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja –liikides“. Uus õpikäsitus on väljakutse kogu Eesti hariduselule, selle realiseerimisse panustab ka TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus (HIK). 

Lapsed mängimas

Keskuse ülesanded
  • koondada maailma parimad kogemused ning Eesti õpetamise ja õppimisalane oskusteave ja levitada seda Eesti haridusruumis; 
  • viia koostöös õppejõude ja teaduritega läbi õpikäsituse alaseid uuringuid ja analüüse;
  • pakkuda keskkonda innovaatiliste lahenduste väljatöötamiseks;
  • luua ja arendada interdistsiplinaarseid õpistsenaariume, metoodikaid, õpistrateegiaid ja õpiprojekte, testida neid partnerkoolides;
  • töötada välja ja piloteerida muutunud õpikäsitusel baseeruvaid koolijuhtimise mudeleid.
Haridusinnovatsiooni keskus koos õppeklassidega asub TLÜ Terra maja IV korrusel, Narva mnt 25.
Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 6199 859 
E-post: hik....at....tlu.ee