Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Töötubade sari

Töötubade sari

Õpetajalt õpetajale!

Hea õpetaja, ootame Sind Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemiasse, kus oleme koostöös meister-praktikute* võrgustiku liikmetega kokku pannud praktilised pärastlõunased töötoad, mille loomisel oleme lähtunud kolmest märksõnast: praktiline, kiire ja inspireeriv.
Igal korral on kohal üks meister-praktik, kes annab sisendit, et läbi praktiliste ja koostöiste tegevuste leida parimaid ideid, mida enda igapäevatöösse rakendada. 

Töötoad hakkavad toimuma kaks korda kuus, algusega kell 13.00, mis annab Sulle võimaluse osaleda ka siis, kui terve päev töökohustustest eemal viibida ei ole võimalik. Töötoad kestavad 4 akadeemilist tundi ja toimuvad Tallinna Ülikoolis (ruum täpsustatakse enne töötoa toimumist saadetavas infokirjas).


Lugema õppimine lasteaias - parimad praktikad *
18. jaanuar 2018

Sihtrühm: Koolieelse lasteasutuse õpetajad.

Töötoa eesmärgiks on omandada oskused lapse lugemishuvi toetamiseks ja esmaste lugemisoskuste kujundamiseks, lähtudes töötoas kasutatud lugema õppimise meetodist (Häälikud, tähed ja sõnad meie kehas, mis tuleneb põhivoolu ja Waldorfi pedagoogika printsiipide ühitamisest praktikas) . 

Läbiviija: Endrik Pikksaar - Tallinna Ülikooli meister-praktik, töötab Tallinna Nõmme Põhikoolis (algõpetus). Endrik on läbinud ka üle 1000 tunni waldorfõpetajate täiendkoolitust ja töötanud Tartu Lasteaed Ploomikeses 3 aastat.

* Registreerumine on lõppenud!


Eesmärgistatud klassijuhatamine**
08. veebruar 2018 

Klassijuhataja roll pakub küll õpetajale suuri väljakutseid, aga samas ka väga olulisi võimalusi. Töötoas kujundatakse läbi praktiliste tegevuste arusaam klassijuhataja rollist ja mõjust klassile kui tervikule ning otsitakse vastust küsimusele kuidas teadlikult klassijuhataja rolliga toime tulla.

**Eesmärgistatud klassijuhatamine toimub kell 09.00-13.00

Läbiviija: Lemme Randma - Tallinna Ülikooli meister-parktik, töötab Viimsi Koolis ja omab pikaajalist klassijuhataja kogemust. 10 aastane kogemus ka kooli tugikeskuse eestvedajana, olles ise selle looja. 


 Kaasav haridus - võrgustiku loomise parimad praktikad
22. veebruar 2018 

Sihtrühm: Esimese ja teise kooliastme klassiõpetajad.

Kuidas luua toimiv võrgustik, et toetada hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamist tavakooli tingimustes. Keda ja millises etapis võrgustikku kaasata, kuidas leida infot? Töötoas loodava "näidisvõrgustiku" aluseks on juhtumianalüüs.

Läbiviija: Margit Ott - Tallinna Ülikooli meister-praktik, töötab Konguta Koolis logopeedi, HEV koordinaatori ja 6. klassi juhatajana.


Loovtööde ja praktiliste tööde juhendamise parimad praktikad
08. märts 2018

Sihtrühm: Üldhariduskoolide õpetajad, sõltumata kooliastmest ja varasemast juhendamise kogemusest.

Töötoas on fookuses kuidas juhendada loovtöid ja praktilisi töid ning millised on juhendamise parimad praktikad. 

Läbiviija: Kristi Luik - Tallinna Ülikooli meister-praktik, on omandanud täiskasvanute koolitaja 6. taseme, töötab Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis õppekava õppejuhina ja omab pikaajalist kogemust loovtööde ja praktiliste tööde juhendamisel.


Lasteaed aastal 2025
24. aprill 2018

Sihtrühm: Koolieelse lasteasutuse õpetajad

"Lasteaed 2025" on XXI. sajandi lasteaed, kus rakendatakse kaasaegseid õppemetoodikaid, kasutatakse innovaatilisi õppevahendeid, luuakse kaasavat ja avatud õpikeskkonda selleks et lapsed areneksid harmooniliselt. Kes ja kuidas selles suunas täna liigub - kuidas võiksime liikuda? 

Osalejate ühise töötoa tulemusel valmib töötoa lõpuks tööristakast erinevatest võimalustest ja vahenditest, mida õpetajad saavad kasutada oma igapäevases töös lastega.

Läbiviija: Svetlana Ambre - Tallinna Ülikooli meister-praktik, töötab õpetajana ja on võtnud enda südameasjaks XXI. sajandi Eesti hariduse innoveerimise ja edendamise. Omab pikaajalist kogemust nii eraettevõtja, kui ka politoloogina.  

Töötubade kava täieneb jooksvalt!


Osalustasu on 45€* inimene, mis sisaldab materjale ja kohvipausi.

(*hinnale ei lisandu käibemaks)

Töötubadesse saad registreeruda SIIN

Osalejate arv on piiratud!

*Meister-praktik on haridusmaastikul töötav õpetaja, kes on valmis andma oma panuse nii õpetajate täiendus- kui esmaõppes. Ta on meie hea koostööpartner, kellel on võimalus panustada Eesti õpetajate professionaalse arengu toetamisse ning Eesti õpetajahariduse arendamisse.


Lisainfo:

Telefon: +372 557 1570 | 6199 857

E-post: enely.rannas....at....tlu.ee

Liitu ka Õpetajate Akadeemia uudiskirjaga siin.