Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Kutseaasta

Kutseaasta

Kutseaasta programmi eesmärgiks on pakkuda alustavale õpetajale esimestel tööaastatel professionaalset ja süsteemset tuge ning jätkuvat professionaalse arengu võimalust, arendades edasi esmaõppes omandatud teadmisi, oskuseid ja hoiakuid ning pakkudes võimalust kogemuste vahetamiseks, jagamiseks ning erinevate probleemide koostöiseks lahendamiseks.

Ootame osalema koolieelse lasteasutuse õpetajaid, eripedagooge, logopeede, samuti üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajaid ning nende kogenud kolleege. Kutseaasta programmi finantseerib Haridus- ja teadusministeerium ja see on osalejale tasuta.

Kutseaasta programmi aluseks on õpetajakoolituse riiklik arengukava ja raamnõuded. Esmakordselt käivitus kutseaasta Eestis 2004.aastal. Kutseaasta on oluline etapp esmaõppe ja täienduskoolituse vahel, selle rakendumine toetub õpetaja refleksiivõppe, sotsiaalkonstruktivistliku õpikäsitluse ja tööalase õppimise põhimõtetele. 

Mentorlus õpetaja arengu toetamisel from Tallinna Ülikool on Vimeo.


Kutseaasta korraldus ja osapooled

Nooremõpetaja läbib kutseaasta oma koolis/koolieelses lasteasutuses. Koolivaheaegadel võtab nooremõpetaja osa koolitustest, mis toimuvad aasta jooksul. Nooremõpetajat juhendab mentor, kelleks on vähemalt 3-aastase töö- ja arendustöö kogemuse ning juhendamisoskustega õpetaja. Mentor peaks eelnevalt läbima mentorkoolituse ülikooli juures või alustama seda paralleelselt kutseaasta juhendamisega. Nooremõpetajatele ja mentoritele toimuvad ka ühisseminarid, kus saab arutada tekkinud probleeme.

Kutseaasta läbimiseks tuleb alustaval õpetajal koostada individuaalne arengumapp, milles kajastub tema tegevus esimesel tööaastal ja eneseanalüüs. Tagasiside õpetaja kutseaastale annab kooli/koolieelse lasteasutuse juht ja juhtkond. Mentoril on seejuures nõuandev roll.

Kutseaasta rakendamine haridusasutuses (trükis).

Osapooled

Kasulikud viited


Kontaktid
Sirje Ideon
Kutseaasta projektijuht
E-post: kutseaasta....at....tlu.ee
Tel: 6199527 | GSM 55543926