Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia - Kutseaasta - Registreerimine ja ajakavad

Registreerimine ja ajakavad

Kutseaasta programmi raames toimuvad alustavate õpetajate esimes(t)e tööaasta(te) tugiprogrammi jooksul kutseaasta ja mentorite koolitus.

Tugiprogrammi koolitus toimub arutelude, diskussioonide ja juhtumianalüüside vormis. Tähelepanu all on enesekehtestamise, koostööoskuste, grupiprotsesside juhtimise, õpetaja rolli ja eneseanalüüsi oskuste arendamine. Kutseaasta kestel on töökohal algajale õpetajale abiks kogenud kolleeg – mentor. Tugiprogrammis kohtutakse 8 päeval õppeaasta jooksul, millele lisandub iseseisev töö.

Mentorkoolitusele oodatakse vähemalt 3-aastase töökogemusega tegevõpetajaid, kes on valmis noort õpetajat tema esimese tööaasta jooksul toetama.


Õppeaasta 2017/2018  programmide ajad:
Kutseaasta alustavale õpetajale
20.09.2017 - 04.05.2018 * Koolieelsete lasteasutuste õpetajad 
23.09.2017 - 12.05.2017 *                 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad
Mentorkoolitus MATK  
Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö
04.10.2017 - 15.03.2018 *                   Koolieelsete lasteasutuste õpetajad 
(I rühm) (rühm on komplekteeritud!)
24.10.2017 - 08.03.2018 *                Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad 
(I rühm)
30.10.2017 - 05.12.2017 * Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor
13.11.2017 - 05.04.2018 * Koolieelsete lasteasutuste õpetajad 
(II rühm) (rühm on komplekteeritud)
08.02.2018 - 23.05.2018 Koolieelsete lasteasutuste õpetajad 
(III rühm) (rühm on komplekteeritud)
26.03.2018 - 11.05.2018 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor
* Täpsema info kursuse kohta leiab kuupäevale klikkides

Lisainfo ja küsimused

Sirje Ideon
Kutseaasta projektijuht
E-post: sirje.ideon....at....tlu.ee
Tel: 6199 527 | GSM 55543926