Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õppejõule

Õppejõule

Muutused õpikäsituses pole vaid üldhariduskoolide teema, samavõrra puudutab see ka kõrgkoole. Kaasaegse õpikäsituse ja praktikate integreerimine kõrgharidusõppesse, on eeldus, et hakkaksid toimuma muutused ka teistel haridustasemetel. Tallinna Ülikoolis töötatakse välja ja viiakse 2017/2018 õppeaastal läbi uuenenud õpikäsitusest lähtuvaid kõrgkoolididaktika kursuseid, mis on tasuta kõikidele ülikooli ja kõrgkoolide õppejõududele.

Aeg Teema
30.10.2017 - 31.10.2017

Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele
toimunud!

23.11.2017 - 14.12.2017 Digivõimalused õppetöö rikastamiseks kõrgkoolis toimunud!
08.11.2017 - 31.01.2018 Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused I grupp (toimunud!)
29.01.2018 - 14.04.2018 Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused II grupp (toimunud)
12.03.2018 Kogemushommik Kaja Kallasega - avalikust esinemisest ja esinemisest avalikkusele (toimunud!)
2.04.2018 - 3.04.2018 Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele (toimunud!)
15.05.-16.05.2018 VoicePilates for University teachers and lecturers
31.05 - 1.06 Argumenteerimisoskused õppetegevuse toetamiseks kõrgkoolis
sügis 2018* Õpidisaini labor - kuidas luua tähenduslikku õppimist toetavat kursuseprogrammi (lükkub sügisesse)

Nimekiri täieneb jooksvalt!

Lisainfo kursuste kohta: 

Ann Leppiman, kõrgkoolididaktika valdkonna koolitusjuht
E-post: ann.leppiman....at....tlu.ee


Koolituste läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond projekti Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine raames. Projekt on meetme „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides“ üks osa ja kestab vahemikus 01.04.2016-30.09.2018. 

__thumb_-2-250_EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (250x132).jpg