Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õppejõule

Õppejõule

Muutused õpikäsituses pole vaid üldhariduskoolide teema, samavõrra puudutab see ka kõrgkoole. Kaasaegse õpikäsituse ja praktikate integreerimine kõrgharidusõppesse, on eeldus, et hakkaksid toimuma muutused ka teistel haridustasemetel. Tallinna Ülikoolis töötatakse välja ja viiakse 2017/2018 õppeaastal läbi uuenenud õpikäsitusest lähtuvaid kõrgkoolididaktika kursuseid, mis on tasuta kõikidele ülikooli ja kõrgkoolide õppejõududele.

Tulemas on nii õppejõdudele suunatud professionaalse arengu programm Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis kui ka meistriklass. Lisaks erinevad lühemad praktilised koolitused ja töötoad aktuaalsetel teemadel (tagasiside, hindamine, digivahendite kasutamine jm) ja võimalus õpetamise ja õppimise üle arutleda kolleegidega suve- ja talveakadeemias.

Aeg Teema
30.10.2017 - 31.10.2017

Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele
toimunud!

23.11.2017 - 14.12.2017 Digivõimalused õppetöö rikastamiseks kõrgkoolis toimunud!
08.11.2017 - 31.01.2018 Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused I grupp (on alustanud)
29.01.2018 - 14.04.2018 Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused II grupp
2.04.2018 - 3.04.2018 Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele

Nimekiri täieneb jooksvalt!

Koolituste läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond projekti Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine raames. Projekt on meetme „Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides“ üks osa ja kestab vahemikus 01.04.2016-30.09.2018. 

__thumb_-2-250_EL_Sotsiaalfond_horisontaalne (250x132).jpg