Esileht - ÕPINGUD - Toetused ja stipendiumid - Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine õppetoetus

Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Taotlemine toimub lehel www.eesti.ee


Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab kõigile alljärgnevale tingimusele:

  • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 429 eurot.
  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid vähemalt 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Lisainfo taotlemise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.