Esileht - TEADUS - Teadlased

Teadlased

Ühtekokku töötab Tallinna Ülikoolis 454 teadlast ja õppejõudu. Välismaalastest korraliste akadeemiliste töötajate osakaal on Eesti suurim – 9,4%.

Tallinna Ülikooli teadlaste kohta leiab täpsemat teavet Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS, mis koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. Samaaegselt on Eesti Teadusinfosüsteem kanal erinevate taotluste esitamiseks ning esitatud taotluste läbivaatamiseks ja taotluste ning projektide aruannete kinnitamiseks.