Esileht - TEADUS - TA keskused

TA keskused

Teadustegevus Tallinna Ülikoolis on koondunud instituutidesse, kes vastutavad teaduse arendamise eest viies fookusvaldkonnas. Instituutide koosseisu kuuluvad teadus- ja arenduskeskused. Instituutide ja keskuste ühiseks ülesandeks on kavandada oma valdkonna teadustegevust ja doktoriõpet, korraldada oma valdkonna uurimisrühmade loomist ja nende tegevust, tagada õppetöö teaduspõhisus ning osaleda evalveerimisega seotud toimingutes.

Tallinna Ülikooli TA keskused on:

  • terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonnas loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskus

Lisaks eeltoodule tegutseb Haapsalu Kolledži juures Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus.