Esileht - TEADUS - Ülikooli tippkeskused

Ülikooli tippkeskused

TLÜ tippkeskus on ülikooli arengukavaga määratletud fookusvaldkonna või valdkondade arendamisele suunatud teaduskoostöö projekt, mille elluviimises osaleb vähemalt kaks ülikoolivälist teadusrahastust omavat uurimisrühma. Tippkeskusesse koondunud uurimisrühmad ja akadeemilised töötajad moodustavad selgelt defineeritud ühise interdistsiplinaarse uurimissihiga terviku, mis on oma valdkonnas rahvusvahelise tasemega teaduskeskus.

Tippkeskuse loomise eesmärk on toetada uurimis- ja loomerühmade distsipliinideülest koostööd väljapaistvate teadus- ja loometulemuste saavutamiseks, väliskoostöö tõhustamiseks ning ülikooli konkurentsivõime tõstmiseks.

Viis interdistsiplinaarset TLÜ tippkeskust alustasid tööd 2015. aasta sügisel ning on moodustatud tingimuslikult tähtajaga kuni 31. detsembrini 2020.