Esileht - Teadusosakond - Doktoriõppe talitus

Doktoriõppe talitus

Doktoriõppe talituse peamised ülesanded:
  • koordineerida doktoriõppe valdkonna arendustegevusi;
  • nõustada doktoriõppe õppekorralduse teemadel;
  • toetada akadeemilisi üksusi doktorantide atesteerimiste läbiviimisel;
  • toetada doktoranditoetuste taotlemise ja maksmisega seotud tegevusi;
  • korraldada doktoritööde kaitsmisi ning nõustada kaitsmise osapooli;
  • korraldada doktoritöö küljendamist ja kirjastamist.
Võta ühendust

Doktoriõppe talitus
telefon: 640 9363
e-post: PhD....at....tlu.ee
postiaadress Narva mnt 25, 10120 Tallinn
Asume Terra hoone 3. korrusel ruumis T-317.

Ursula Haava
Doktoriõppe peaspetsialist
Doktoriõpingutealane nõustamine, doktoritööde kaitsmiste korraldamine.
telefon: 640 9363
e-post: ursula.haava....at....tlu.ee

Marianne Lind

Doktoriõppe spetsialist
Doktorikoolide tegevuse toetamine, doktoriõppe arendustegevuste läbiviimine
telefon: 640 9149
e-post: marianne.lind....at....tlu.ee

Margit Lillemets
doktoriõppe spetsialist
Doktoritööde vormistamisel nõustamine, tööde küljendamise ja kirjastamise korraldamine.
telefon: 640 9245
e-post: margit.lillemets....at....tlu.ee