Esileht - Teadusosakond - Teaduskorralduse talitus

Teaduskorralduse talitus

Teaduskorralduse talituse põhiülesanded on:
  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid teabebaase ning koostada vastavaid analüüse
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni
  • nõustada ETIS-e teadus- ja arendusprojektide taotlejaid taotlemisel, teostajaid projektide läbiviimisel ning hallata vastavaid lepingud ETIS-es
  • hallata ülikooli uuringufondi
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust
  • koordineerida ERF Dora+ programmi
Võta ühendust

E-post: teaduskorraldus....at....tlu.ee
Postiaadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn

Asume Terra hoone 3. korrusel ruumis T317.

Jane Kalajärv
Teadustegevuse eelarvestamise ja aruandluse korraldamine.
Siseriikliku teadusrahastuse taotluste ja projektide nõustamine ning taotlusvoorude korraldamine ülikoolis. ETIS-e alane nõustamine, kasutajakontode loomine, peaadministraator.
E-post: jane.kalajarv....at....tlu.ee
Telefon: 640 9145

Leelo Ansaar
Teadustegevuse analüüside ja aruannete koostamine.
E-post: leelo.ansaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9146

Margit Lillemets
TLÜ-siseste teadusvaldkonna konkursside korraldamine ja läbiviimine. TLÜ teadus- ja arendustegevust puudutavate andmete kinnitamine ETIS-es, kasutajate nõustamine publikatsioonide klassifikaatorite osas.
E-post: 
margit.lillemets....at....tlu.ee
Telefon:
 640 9245