Esileht

Doktoritöö uuris põlenud inimsäilmeid

19.06.2017

19. juunil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Raili Allmäe, kes uuris rauaaegseid põletusmatuseid ja matusekombestikku. Eestis esmakordselt on doktoritöö uurimisallikaks põlenud inimsäilmed.

„Rauaajal oli Eestis valdav matmisviis põletusmatus, kuid põlenud inimsäilmeid on senini uuritud vähe. Seetõttu teame me suhteliselt vähe inimestest, kelle jaoks need matused korraldati: kui palju inimesi maeti ühte kalmesse, kas nad olid mehed, naised või lapsed, milline oli nende vanus surma hetkel jne,“ selgitas Allmäe uurimistöö unikaalsust. „Lisaks demograafilistele näitajatele annavad inimsäilmete uurimistulemused olulist teavet ka valitseva matusekombestiku kohta,“ lisas ta.

Autor sõnas, et doktoritöö tulemusena on saadud keskmise ja noorema rauaaja kogukondi iseloomustavaid demograafilisi näitajaid. „Need on oluline allikas rauaaegse majanduse ja asustuse uurimisel ja modelleerimisel tulevikus. Samuti teame põlenud luumaterjali uurimistulemuste põhjal rohkem piirkondlikest, kultuurilistest ja ajalistest erinevustest rauaaegsetes matusekommetes,“ selgitas Allmäe.

Doktoritöö pealkiri on „Iron Age Cremation Burials in South-Eastern and West Estonia. An Osteological Approach" ("Rauaaegsed põletusmatused Kagu- ja Lääne-Eestis. Osteoloogiline vaatenurk"). Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli vanemteadur Marika Mägi ning Leiu Heapost. Oponendid Leedu Ajaloo Instituudi teadur Laurynas Kurila ning Läti Ülikooli vanemteadur Gunita Zariņa.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.