Esileht

Kandideeri USAsse praktikale

21.09.2017

Üliõpilastel ja äsja kõrgkooli lõpetanutel, kes soovivad saada rahvusvahelist töökogemust ning on valmis kiireks isiklikuks ja ametialaseks arenguks, on võimalus kandideerida BAFF Professional Internship Program'i eksklusiivsele stipendiumile (aastas kuni 30 000 dollarit).

Parimad kandidaadid saavad võimaluse oma erialale vastavat praktikat teha USA-s neile otsitud ettevõttes või organisatsioonis.

Stipendium, kuni 30 000 dollarit aastas, katab kõik kulud ehk lennupiletid, tervisekindlustuse ning võimaldab ka igapäevaselt ära elada USA-s (majutus, toitlustus jmt).

Baltic-American Freedom Foundation tagab programmi sissesaanutele 6–12 kuud kestva praktika (praktika pikkus sõltub kandidaadi enda soovidest) mõnes USA ettevõttes või organisatsioonis vastavalt konkreetse inimese erialale.

Fondi abil on praktikal käinud üle 80 eestlase, kes on olnud väga erineva haridusliku taustaga nagu näiteks: avalik haldus ja avalikud suhted, ajakirjandus, ettevõtlus, IT, geneetika, kunst ja filmindus, heategevus, haridus, energeetika, ehitus, turism, põllumajandus, arhitektuur jpt. Tuntuimad organisatsioonid, kus praktikal on käidud on Skanska, ABB, TechStars, Alexander Wang moemaja, JBANC, Independent Diplomat, AON jpt.

Järgmine kandideerimistähtaeg on 30.10.2017.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • Kandideerimisavaldus
  • Motivatsioonikiri
  • Foto
  • CV
  • Tõend õppetulemuste kohta ja / või diplom
  • Inglise keele oskust tõendav dokument (tõendiks sobivad keeletest või näiteks ülikoolist või õppejõult, juhendajalt saadud tõend, mis kinnitab keeleoskust)
  • Akadeemiline soovituskiri (õppejõult, juhendajalt vmt)
  • Professionaalne soovituskiri

Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) tegutseb Baltimaades alates 2010. aasta sügisest. Fondi missioon on tugevdada sidet USA ning Eesti, Läti ja Leedu vahel majanduskasvule ja demokraatlike protsesside arengule suunatud hariduslike vahetusprogrammide läbiviimisega.

Fond investeerib Baltimaade inimressurssidesse, pakkudes perspektiivikatele tudengitele ja teadlastele stipendiumiprogramme, mis võimaldavad saada toetust praktikaks ja uurimistööks Ameerika Ühendriikides.

Lisainfo:
Eeva Kauba
Baltic – American Freedom Foundation
Mobile: +372 55528323
Email: ekauba....at....ciee.org
Web: www.BalticAmericanFreedomFoundation.org