Esileht

Pedagoogika Arhiivmuuseum tunnustas kooliajaloo uurijaid

03.11.2017

2. novembril tunnustas TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (EPAM) õpilaste loov- ja uurimistööde konkursil "Kooliajalugu uurima!" osalejaid. Teist aastat toimuva võistluse eesmärgiks oli jäädvustada nii viimaste aastate muutusi haridusmaastikul kui ka varasemat kooliajalugu. Kirjalike tööde temaatikale EPAM rangeid piire ei seadnud, pidades oluliseks, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist meie haridusloo tarbeks.

Kokku laekus EPAM-i 21 tööd 19 koolist, sh 2 videot. Osales 36 õpilast 19 koolist üle Eesti, valdavalt Põhja- ja Kesk-Eestist. Esineti nii individuaalselt kui ka grupitöödega. Õpilasi juhendas 22 pedagoogi. Konkursitöid hindasid haridusloolane Lemmi Karmin, kauaaegne ajalooõpetaja Luise Õuna ning haridusloo spetsialist Ene Luka.

Laekunud tööd olid eriilmelised, alustades originaalsetest oma kooli aabitsatest (nooremas astmes) ja lõpetades rahvusvahelise õpilasvahetuse temaatikaga (gümnaasiumiastmes). Mitmed autorid kõrvutasid enda, oma vanemate ja vanavanemate kooliaega. Käsitleti ka koolitraditsioone, kooliaeda, kaasalöömist olümpiaadidel ja seltsitegevuses ning õpilaste-õpetajate hüüdnimesid koolis jm. Videote vahendusel sai kaasa teha ajarännaku Tallinna Kuristiku gümnaasiumi minevikus ning jälgida õpetajate tundeid Lehtse kooli viimasel õppeaastal Pruuna mõisas enne uude õppehoonesse kolimist.

Noorte sõnul ei olnud raske mitte uurimistööks materjali kogumine, vaid selle süsteemne esitamine ja nõuetekohane vormistamine. Protsessi käigus said nad mitme olulise kogemuse võrra rikkamaks. Tänapäeva kirjalike testide ajastul on oluline elav sõna, loov- või uurimistöö esitlus. Sellise väljundi pakkumine on oluline just väikeste maakoolide õpilastele, et toetada nende uurimishuvi ja eneseusku.

Pärast õpilaste ja nende juhedajate pärjamist oli võimalik osa saada nii tsaari- kui ka nõukogudeaegsest koolitunnist. Tsaariaegseks koolipreiliks kehastus EPAM-i direktriss Veronika Varik. Nõukogudeaegse koolitunni viisid EPAM-i poolt kureeritava ELU projekti “Ajalugu elavaks” raames läbi 1. ja 2. kursuse üliõpilased.

Lisainfo: 

Ene Luka
TLÜ EPAM-i haridusloo spetsialist