Esileht

Algas vastuvõtt avatud õppesse

09.01.2018

Tallinna Ülikoolis algas 8. jaanuaril avalduste vastuvõtt avatud õppesse. Programm Aasta Ülikoolis sobib enesetäiendamisest huvitatud täiskasvanule, kes soovib sisukat ja tõsiseltvõetavat alternatiivi koolitusturul pakutavale, või siis noorele, kes otsib õiget eriala.

Õpitakse on koos vastava eriala tudengitega kas päevaõppes või tsükliõppes, õppimine on aga paindlikum kui tasemeõppe üliõpilasel.

Aasta Ülikoolis sai alguse aastal 2013, igal aastal võetakse vastu ligi sada õppijat, mis Eesti mõistes on päris suur arv. Õppekavasid on 15. Õppekava mahtu mõõdetakse ainepunktides. Üks ainepunkt eeldab keskmiselt 26 tundi õppimist, sisaldades nii kontaktõpet, mida keelte puhul on rohkem, kui ka iseseisvat tööd. Paar kursust on välja pakutud täielikult veebipõhise õppena.

Avatud õppes saab sobivaid aineid valida ka tasemeõppest täienduskoolitusena. Ka välja pakutud programmidele võib kursusi lisaks võtta. Samuti on õigus loobuda õppeainest, mis huvi ei paku või mille toimumisaeg ei sobi. Neile aga, kes soovivad jätkata õpingutega eesmärgiga omandada kõrgharidus ning saada diplom, sobib eksternõpe.  

Kirjeldatud õppimisvõimalused on tasulised, maksumus kujuneb ainepunkti hinna alusel.

Avaldusi kevadsemestril õppimiseks saab esitada 28. jaanuarini.

 Marge Kõrvits, Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia avatud õppe spetsialist, marge.korvits@tlu.ee